Konferencja „Trafić w dziesiątkę”

Termin i miejsce wydarzenia:
31.10.2019 (czwartek), godz. 10:00
Zamek Piastowski w Raciborzu
ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Wstęp wolny


 

„Trafić w dziesiątkę, czyli jak pracować z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Nowoczesne metody w edukacji dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie doświadczeń
Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

Konferencja
z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10
w Raciborzu pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego.

Program konferencji:

 1. Otwarcie konferencji – mgr A.Wieczorek
 2. Integracja Sensoryczna – mgr A.Remiorz
 3. Wczesna nauka czytania- nasze doświadczenia w pracy z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi – mgr M. Wilczek, mgr I. Roj
 4. Terapia snoezelen jako wsparcie rozwoju i sensoryczna aktywizacja dzieci niepełnosprawnych – mgr D. Otulak, mgr J. Korczyńska
 5. Chcę słuchać a nie tylko słyszeć – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna prof. Alfreda Tomatisa w praktyce – mgr B.Białas
 6. Chcę Ci coś powiedzieć – wspomagająca i alternatywna komunikacja –mgr A. Kowalczyk
 7. Terapia EEG biofeedback w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  – mgr A.Pawlik
 8. Pies w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną –mgr J.Falkiewicz
 9. Wspomaganie rozwoju manualnego i grafomotorycznego dziecka- terapia ręki –
  mgr M.Cwik, mgr K.Symko
 10. Ergoterapia i hortiterapia w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy – mgr E.Konopnicka