III Dni Antydyskryminacji

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!


 

Termin i miejsce wydarzenia:
01.04.2019 (poniedziałek) – 06.04.2019 (sobota)
Poznań
Organizator:
Stowarzyszenie Dni Antydyskryminacji

 

Pragniemy budować społeczeństwo oparte na wzajemnym szacunku, otwartości i równości.
Nie zgadzamy się na dyskryminację i mowę nienawiści, a naszymi wydarzeniami pragniemy włączać do społeczeństwa tych, którzy są wykluczeni, bądź narażeni na wykluczenie.
Chcemy uwrażliwiać społeczeństwo na różnorodne formy dyskryminacji, a także pokazywać możliwe sposoby jej przeciwdziałania.
Naszym celem jest zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą; tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami człowieka; zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz edukowanie na temat prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania jak i pokazywanie, jak ważną rolę odgrywa w powyższych działaniach sztuka.
Dni Antydyskryminacji to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte oraz projekcje filmów, a także pokazy artystyczne.
W ramach Dni Antydyskryminacji odbywa się również Ogólnopolska Interdyscyplinarna Ekspercka Konferencja Naukowa pt. „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”, która przyciąga nie tylko naukowców z Polski, lecz również praktyków, aktywistów i artystów działających na rzecz wkluczania wykluczonych i narażonych na wykluczenie oraz promowania postaw antydyskryminacyjnych.
Dwudniowym finałem, a tym samym podsumowaniem całego tygodnia jest Żywa Biblioteka.

Żywa Biblioteka jest to miejsce umożliwiające Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt z Żywymi Książkami: osobami, z którymi na co dzień nie mają okazji szczerze porozmawiać w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze; z przedstawicielkami i przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, narażonymi na uprzedzenia, wykluczenie i dyskryminację.
W 2004 roku Żywą Bibliotekę uznano za oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka i dzięki pierwszemu podręcznikowi wydanemu przez Radę Europy rozprzestrzeniła się ona na kilkanaście krajów, a obecnie realizowana jest w ponad siedemdziesięciu. Nad Żywą Biblioteką czuwa, i dba o jej jakość, Human Library Organization.
Głównymi celami Dni Antydyskryminacji są:
* skuteczne zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą,
* tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami człowieka,
* zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz edukowanie na temat prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania jak i
* pokazywanie, jak ważną rolę odgrywa w powyższych działaniach sztuka.
Każdy dzień z tygodnia Dni Antydyskryminacji obejmuje inną sferę dyskryminacyjną i podejmuje dyskusję nad nią z różnych perspektyw, a także różnymi metodami.

Kto tworzy Dni Antydyskryminacji?

Stowarzyszenie „Dni Antydyskryminacji”
organizujące III Dni Antydyskryminacji tworzą studenci i absolwenci prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM, wiedzy o teatrze Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK, którzy nie chcą pozostawać obojętni wobec nietolerancji, mowy nienawiści, dyskryminacji i wykluczeń społecznych.
Od 2016 r. tworzymy Dni Antydyskryminacji, nieustannie rozwijając nasz projekt społeczno-edukacyjny i wzbogacając go o coraz to nowe aspekty. Staramy się obserwować świat wokół nas, reagować na przejawy dyskryminacji i przeciwdziałać jej poprzez uświadamianie, edukowanie  i uwrażliwianie społeczeństwa na kwestie związane z nierównym traktowaniem, zarówno  z perspektywy prawnej, artystycznej i społecznej.
Dla idei budowania społeczeństwa opartego na szacunku, tolerancji
i otwartości tworzymy projekt Dni Antydyskryminacji w naszym wolnym czasie – po pracy, po studiach. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za nasze działania, a organizacja
Dni Antydyskryminacji jest możliwa wyłącznie dzięki wsparciu osób, które uznają, że nasze działania są ważne i potrzebne.

Program wydarzeń III Dni Antydyskryminacji

Od dnia jutrzejszego przez sześć dni, w zakładce Wydarzenia, będziemy prezentować program wydarzeń poszczególnego dnia III Dni Antydyskryminacji. Zachęcamy zatem do uważnego śledzenia naszej strony!