„Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy”.

Oprowadzanie z audiodeskrypcją
Termin i miejsce wydarzenia:
11.12.2018 (wtorek), godz. 17:00
Muzeum Nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22
00-390 Warszawa
Zapisy poprzez formularz na stronie internetowej:
https://bit.ly/2JzNQui
Dla osób, które otrzymają potwierdzenie rejestracji, udział w wydarzeniu oraz wstęp na wystawę jest bezpłatny.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Martą Przasnek, koordynatorką ds. dostępności Muzeum, pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.

 


 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy”.

Muzeum włącza się tą wystawą w obchody stulecia niepodległości Polski. To próba przyjrzenia się roli, jaką w dwudziestowiecznych narracjach narodowowyzwoleńczych odgrywają kobiety.

Wystawa odwołuje się do różnych tradycji niepodległościowych na świecie: poczynając od 1918 roku, poprzez rok 1945, który zapoczątkował dekolonizację Południa, po rok 1989, wyznaczający koniec reżimu komunistycznego w Europie i dający początek nowej, globalnej epoce w dziejach świata. W swej podróży przez różne geografie i momenty historyczne wystawa opowiada o upłciowieniu narracji historycznych, które wykluczają i pomijają kobiety, dając tym samym prymat męskiej wizji świata.

Spacer poprowadzą Aleksandra Górecka i Marta Przasnek.