O projekcie

Godło i Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logotyp Narodowego Instytutu Wolności
Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu Korpus Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.
Całkowita wartość zadania wynosi 352500 złotych. Wartość dofinansowania wynosi 345750 złotych.


 

Zadanie polega na wprowadzeniu i wdrożeniu działań skierowanych na rozwój wolontariatu w Fundacji, których celem jest zwiększenie liczby wolontariuszy długoterminowych dla osób niewidomych i słabowidzących, rozszerzenie zakresu świadczonych usług wolontariackich, zmiany wizerunku postrzegania wolontariatu na pozytywny, wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu.