Zabawki edukacyjne sensoryczne

Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match®

 

Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match® są innowacyjnym zestawem, służącym do nauki i zabawy, przeznaczonym zarówno dla dzieci widzących jak też niewidomych i niedowidzących, a także dla dzieci z innymi dysfunkcjami. Wypukłe, drukowane formy wspomagające rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych, komunikacyjnych i społecznych oraz umiejętności czytania będą przydatne zarówno w szkołach, przedszkolach jak i w domach.

Zalety:

Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match® są unikatowym zestawem brajlowskich i drukowanych, kolorowych, piankowych form, wspomagających rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych, komunikacyjnych i społecznych oraz umiejętności czytania najbardziej lubianą przez dzieci metodą – poprzez zabawę. Zestaw jest przeznaczony dla:
•         Dzieci niewidomych lub słabowidzących,
•         Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi i rozwojowymi powodującymi bariery społeczne i komunikacyjne,
•         Dzieci pełnosprawnych.
Dwustronne maty sensoryczne oraz drobne elementy o różnych kształtach zapewniają specyficzne sposoby indywidualnej oraz grupowej nauki i zabawy. Dobrze zaprojektowany zestaw ćwiczeń i gier wspomaga umiejętności poznawcze dzieci, m.in. rozpoznawanie miejsca i kierunku, kształtu, faktury. Rozwija motorykę, sensorykę, komunikację i umiejętności społeczne. Awers maty umożliwia zdobywanie przez maluchy sprawności manualnej i uczy identyfikowania dotykowego różnych wzorów i struktur. Rewers zapewnia naukę alfabetu Braille’a, rozwój ruchowy oraz orientację przestrzenną.
Reach & Match® Learning Kit oferuje:
• 7 metod kształcenia,
• 20 rodzajów ćwiczeń i aktywności,
• 16 rozszerzonych gier.