O Fundacji

Fundacja Mir z siedzibą w Miłkowie została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000662293, NIP: 6612373899, REGON: 366523823.

Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja Mir, to zespół kreatywnych i otwartych na nowe pomysły osób, które tak jak Wy borykają się z trudnościami życia codziennego, ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje wzroku, w związku z tym najlepiej rozumiemy problemy osób niewidomych i słabowidzących.


Fundacja Mir jest organizacją non-profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Materiały zamieszczone w dziale „Sprzęt dla niewidomych i słabowidzących”, oraz „Profilaktyka zdrowia” mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, mający na celu ułatwienie osobom z dysfunkcją wzroku dotarcie do informacji na temat nowinek w dziedzinie technologii i zdrowia. Fundacja Mir nie czerpie żadnych korzyści wynikających z zamieszczania niniejszych materiałów informacyjnych na swojej stronie internetowej, a także z informacji udzielanych przez pracowników fundacji.

Możecie Państwo przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Mir, dokonując wpłaty na poniżej zamieszczony numer rachunku bankowego:

Raiffeisen POLBANK
78175000120000000036438495