O Fundacji

Fundacja Mir z siedzibą w Miłkowie została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000662293, NIP: 6612373899, REGON: 366523823.

 

Fundacja MIR tworzona jest przez niewidome, dynamiczne osoby z pasją. To zespół kreatywnych i otwartych na nowe pomysły ludzi. Organizacja została założona w lutym 2017 roku.

 

Co robimy?

Dążymy do tego, by w dobie cyfryzacji osoby niewidome miały równe szanse w dostępie do informacji, by technicznie i merytorycznie nie odstawały od standardów.
Priorytetem naszego działania jest zwiększenie samodzielności oraz szeroko pojętych kompetencji osób z dysfunkcją wzroku.
Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.
W chwili obecnej prowadzimy intensywne prace na rzecz promocji działań naszej Fundacji, oraz funkcjonowania strony internetowej. Tworzymy niezbędne kompendium wiedzy i poradnik zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i instytucji czy zainteresowanych osób widzących, które chcą wspierać niewidomych i niedowidzących. Wiele informacji zamieszczanych na naszej stronie może być przydatnych dla użytkowników spoza granic naszego kraju. Dlatego też pracujemy nad tłumaczeniem uniwersalnych treści na język angielski.
Z naszymi działaniami pragniemy dotrzeć do osób mieszkających w małych miasteczkach oraz wsiach, bez względu na ich wiek, płeć, czy wykształcenie. Strona została pozbawiona jakichkolwiek elementów graficznych i reklamowych, aby ułatwić osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po niej.
Dodatkowym atutem, jest promowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, oraz różnego rodzaju projektów dedykowanych osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Fundacja Mir jest organizacją non-profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Materiały zamieszczone w dziale „Sprzęt dla niewidomych i słabowidzących”, oraz „Profilaktyka zdrowia” mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, mający na celu ułatwienie osobom z dysfunkcją wzroku dotarcie do informacji na temat nowinek w dziedzinie technologii i zdrowia. Fundacja Mir nie czerpie żadnych korzyści wynikających z zamieszczania niniejszych materiałów informacyjnych na swojej stronie internetowej, a także z informacji udzielanych przez pracowników fundacji.

Możecie Państwo przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Mir, dokonując wpłaty na poniżej zamieszczony numer rachunku bankowego:

BGŻ BNP Paribas S.A.

78175000120000000036438495