Współpraca w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Nasza fundacja kontynuuje swoją misję wspierania zdrowia i dobrostanu społeczności, zwłaszcza w kontekście profilaktyki chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2. W ramach swojej działalności, Fundacja Mir została zaproszona przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. do współpracy przy projekcie Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Ten projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym programu była ochrona zdrowia i zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Program ten zakładał przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do końca XI 2021 roku, skierowanej przede wszystkim do grupy osób w wieku 45-64 lat.
Poprzez tę współpracę, nasz zespół aktywnie uczestniczył w promowaniu projektu i jego celów za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak portal internetowy, media społecznościowe, grupy dyskusyjne itp. Nasza rola polegała na informowaniu społeczeństwa o istotności profilaktyki cukrzycy i zdrowego stylu życia oraz zachęcaniu do udziału w programie.
Dodatkowo, w ramach współpracy przy projekcie, na portalu naszej fundacji regularnie publikowane byłyą artykuły edukacyjne, które poświęcone były profilaktyce cukrzycy. Te materiały miały na celu dostarczenie cennej wiedzy i informacji osobom zainteresowanym tematem cukrzycy i jej profilaktyki.
Beneficjentami programu byli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lat, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy lub posiadali czynniki ryzyka związane z tą chorobą.
Współpraca Fundacji Misja i Rozwój przy tym projekcie była wyrazem zaangażowania w promowanie zdrowego stylu życia oraz dbałości o zdrowie społeczności. Dzięki edukacji i świadomości, projekt ten miał potencjał przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 i poprawy jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego.