Patronat nad VIII Kongresem Osób z Niepełnosprawnościami

Fundacja podjęła kolejne ważne działanie, które polegało na objęciu patronatem swojego portalu informacyjnego VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, organizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to cykliczne wydarzenie, które odbywa się od 2015 roku, stanowiąc istotne miejsce spotkań i dialogu dla społeczności osób z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest podkreślenie konieczności rzeczywistego i równego traktowania tej grupy społecznej, co jest gwarantowane przez Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku. Niemniej jednak, mimo istnienia tej konwencji, wiele aspektów życia osób z niepełnosprawnościami nadal pozostaje niewystarczająco zrealizowanych.
Kongres Osób z Niepełnosprawnościami staje się platformą do przypomnienia istoty i znaczenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. To miejsce, gdzie dochodzi do wymiany informacji i doświadczeń, prowadzone są merytoryczne dyskusje, a także inspirują się dalsze wspólne działania na rzecz pełnej implementacji Konwencji. Wszystko to odbywa się z duchem zasady „nic o nas bez nas”, co podkreśla potrzebę uwzględnienia głosu i opinii osób z niepełnosprawnościami we wszystkich procesach podejmowania decyzji dotyczących ich życia i praw.
Dzięki patronatowi portalu informacyjnego Fundacji, informacje i dyskusje związane z Kongresem Osób z Niepełnosprawnościami mogły być dostępne i dotrzeć do szerszej publiczności, co zwiększyło świadomość społeczną na temat kwestii niepełnosprawności i konieczności pełnego respektowania praw osób z niepełnosprawnościami.