Patronat medialny nad akcją Światowy Tydzień Jaskry

Od roku 2018 nasza Fundacja nawiązała owocną współpracę z Polskim Towarzystwem Okulistycznym, która koncentruje się na promocji niezwykle istotnej inicjatywy – Światowy Tydzień Jaskry. Co roku aktywnie włączamy się w tę ważną akcję, pełniąc rolę patrona medialnego.

W ramach naszego patronatu każdego roku przygotowujemy dedykowaną zakładkę na naszym portalu, poświęconą wyłącznie akcji Światowy Tydzień Jaskry. To właśnie tam udostępniamy naszym czytelnikom listę gabinetów uczestniczących w tej inicjatywie oraz dostarczamy istotne informacje na temat samej akcji. Ponadto, w trakcie trwania tego doniosłego przedsięwzięcia, aktywnie publikujemy szereg materiałów edukacyjnych związanych z jaskrą.

Czym tak naprawdę jest Światowy Tydzień Jaskry? To międzynarodowa inicjatywa, która została stworzona przez lekarzy okulistów. Jej głównym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie możliwości wykrywania tej podstępnej choroby we wczesnych stadiach zaawansowania.
Dlaczego ta inicjatywa jest tak ważna? Jaskra jest schorzeniem oczu, które często rozwija się bezobjawowo i niezauważalnie. W przypadku braku wczesnej diagnozy i odpowiedniego leczenia, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Dlatego tak istotne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz umożliwienie jej wczesnego wykrycia.