Innowacyjna technologia na straży dostępności naszego portalu

Dążenie do dostępności internetowej dla wszystkich, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i ograniczeń, jest jednym z głównych priorytetów naszej fundacji. W dniu 25 sierpnia 2019 roku, Fundacja Misja i Rozwój podjęła znaczący krok w kierunku zapewnienia pełnej dostępności swojego portalu internetowego, nawiązując współpracę z firmą technologiczną ze Stanów Zjednoczonych w celu uzyskania bezpłatnej licencji na innowacyjną technologię o nazwie Accessibe.
Accessibe to pierwsza i jedyna w pełni zautomatyzowana technologia dostępności stron internetowych, która jest zgodna z WCAG 2.1 (Wytyczne dostępności treści internetowych) i zapewnia stały dostęp do witryny internetowej naszej fundacji. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego, Accessibe skanuje strukturę witryny i tworzy warstwy użytecznych informacji dla każdego z jej bloków. To oznacza, że witryna jest dostępna i zgodna z wytycznymi dostępności przez cały czas, niezależnie od publikowanych aktualizacji czy zmian.
Jednym z wyjątkowych aspektów technologii Accessibe jest jej zdolność do automatycznego monitorowania i aktualizacji dostępności witryny co 48 godzin. W tradycyjnych przypadkach strony internetowe, które są modyfikowane lub aktualizowane, tracą swój poziom zgodności z WCAG 2.1 z biegiem czasu. Jednak dzięki Accessibe, strona internetowa naszej fundacji pozostaje zawsze dostępna i zgodna, niezależnie od liczby aktualizacji czy konserwacji.
Warto podkreślić, że nasza Fundacja jest głęboko przekonana o tym, że Internet powinien być dostępny dla każdego, bez wyjątku. Dlatego zobowiązaliśmy się do przestrzegania wytycznych konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) 2.1 dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) na poziomie AA. Te wytyczne pomagają nam tworzyć witrynę dostępną dla wszystkich, niezależnie od ich ograniczeń, od osób niewidomych po osoby z zaburzeniami ruchowymi.
Dzięki oficjalnej zgodzie od firmy Accessibe, uzyskanej 31 sierpnia 2019 roku, nasz portal internetowy jest obecnie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. To znaczący krok w kierunku pełnej dostępności naszej witryny, a zarazem wyraz naszego zaangażowania w tworzenie bardziej dostępnego i sprawiedliwego środowiska online dla wszystkich użytkowników.