Fundacja Misja i Rozwój sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Dnia 13 listopada 2019 roku w Warszawie, nasza Fundacja osiągnęła kolejny kamień milowy na drodze do promowania dostępności i równości dla wszystkich obywateli. Przedstawiciel Fundacji Misja i Rozwój, działając w imieniu Prezesa Zarządu, miał zaszczyt podpisać deklarację w ramach porozumienia na rzecz dostępności. W ten sposób staliśmy się jednym z honorowych sygnatariuszy tego ważnego dokumentu, dołączając do grona stu siedemdziesięciu innych organizacji i instytucji.
Partnerstwo na rzecz dostępności jest wyrazem wspólnej chęci i zobowiązania sygnatariuszy do działania na rzecz dostępu wszystkich obywateli do różnych aspektów życia społecznego. Ideą porozumienia jest dążenie do wyrównania szans i zapewnienia dostępu do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji oraz środków komunikacji dla wszystkich, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i ograniczeń.
Podpisanie tej deklaracji jest wyrazem naszego zobowiązania do aktywnego wspierania inicjatyw i działań mających na celu budowanie bardziej inkludującego społeczeństwa. Nasza Fundacja jest gotowa do współpracy z innymi sygnatariuszami, w tym Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, aby wspólnie pracować nad tworzeniem bardziej dostępnego i sprawiedliwego środowiska dla wszystkich obywateli.