„Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa”

W roku 2018 nasza fundacja podjęła interaktywny projekt, który zaangażował czytelników naszego portalu internetowego. Ten projekt był wynikiem konsultacji społecznych zainicjowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotyczył modyfikacji Programu Aktywny Samorząd. Dzięki współpracy z naszymi czytelnikami udało nam się skutecznie wpłynąć na zmiany w programie.
Naszym głównym celem było rozszerzenie grupy beneficjentów programu „Aktywny Samorząd” o osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przygotowaliśmy oficjalny dokument, w którym zawarliśmy zgłoszone przez czytelników uwagi i postulaty. Te uwagi dotyczyły kilku kluczowych kwestii:

  1. Przyznanie maksymalnej kwoty dofinansowania: Postulowaliśmy, aby PCPR przyznawał wnioskodawcom maksymalną kwotę dofinansowania bez względu na przyczynę. Chcieliśmy, aby to, co narzuca PFRON, było przestrzegane rygorystycznie przez PCPR-y na terenie całego kraju. Dla nas ważne było, aby PCPR-y nie mogły dowolnie decydować o rodzaju i kwocie sprzętu, jaki może zakupić wnioskodawca.
  2. Konsultacje w sprawie sprzętu: Postulowaliśmy, aby sprzęt przyznawany w projektach był konsultowany z grupą osób, do których jest przeznaczony. Chcieliśmy, aby był dostępny dla wszystkich osób niepełnosprawnych w całej Polsce na tych samych zasadach, biorąc pod uwagę różnice indywidualne i potrzeby.
  3. Uproszczenie wniosku o dofinansowanie: Dążyliśmy do maksymalnego uproszczenia wniosku o dofinansowanie, aby był jak najbardziej przejrzysty i łatwy do wypełnienia przez petenta. Chcieliśmy zniesienia wymogu okazania zaświadczenia od lekarza specjalisty, co pozwoliłoby skrócić czas oczekiwania i uprościło sam proces składania wniosków.
  4. Rozliczenie faktur: Zwróciliśmy uwagę na problematyczne rozliczanie faktur zakupu sprzętu. Postulowaliśmy, aby petent dostarczał fakturę zakupu, a rozliczenie odbywało się zgodnie z zasadami ustalonymi przez PFRON, eliminując tym samym zbędne komplikacje.
  5. Rozszerzenie grupy beneficjentów: Zależało nam na włączeniu do programu osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wymagają specjalistycznego sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb, takiego jak lupy, powiększalniki czy monookulary.
  6. Usunięcie naklejek na sprzęcie: Postulowaliśmy likwidację naklejek informujących o dofinansowaniu zakupu sprzętu, aby osoby objęte programem nie były narażone na niepotrzebny stres i nie musiały afiszować się z takimi informacjami w miejscach publicznych.
  7. Zmiana sposobu konsultacji społecznych: Zaproponowaliśmy, aby konsultacje społeczne dotyczące zmian w programie „Aktywny Samorząd” były bardziej interaktywne i obejmowały formę konferencji lub debat społecznych, umożliwiając organizacjom pozarządowym i przedstawicielom Funduszu lepszą komunikację.
  8. Reorganizacja kalendarza realizacji programu: Dążyliśmy do zmiany kalendarza realizacji programu, aby uniknąć skupienia działań w okresie jesienno-zimowym, który może być trudny dla osób niepełnosprawnych ze względu na warunki atmosferyczne.

Nasze działania przyniosły efekty, a nasze uwagi i postulaty zostały przekazane oficjalnie do PFRON, co zaowocowało zmianami w Programie Aktywny Samorząd. Dzięki współpracy z naszymi czytelnikami udało się nam wpłynąć na poprawę sytuacji osób niewidomych i słabowidzących w Polsce.