„ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”

Nasza fundacja w roku 2020 została zaproszona do współpracy przez fundację Czepczyński Family Foundation w ramach projektu „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. Ten projekt ma na celu edukację najmłodszych, aby przyczynić się do likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz zmianę myślenia i negatywnych postaw.
Projekt „ABC Empatii” doskonale wpisuje się w politykę oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, która podkreśla znaczenie wykorzystywania narzędzi elektronicznych w procesie kształcenia oraz działania wychowawcze szkoły, w tym wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Głównymi elementami projektu są książka „ABC empatii” oraz kompendium wiedzy i materiałów pomocniczych wspierających nauczycieli. Książka zawiera treści ukierunkowane na edukację dotyczącą empatii, równości i zrozumienia różnorodności w społeczeństwie, w tym w kontekście niepełnosprawności.
Fundacja Misja i Rozwój aktywnie uczestniczyła w konsultacjach związanych z jednym z rozdziałów książki, który poświęcony jest osobom niewidomym. Nasza Fundacja odegrała kluczową rolę w opracowaniu konspektu dotyczącego zagadnień związanych z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki temu, projekt „ABC Empatii” zawiera w sobie cenne informacje i treści związane z potrzebami i doświadczeniami osób niewidomych oraz sposobami, w jaki społeczeństwo może być bardziej otwarte i empatyczne.
Misja naszej fundacji, polegająca na budowaniu bardziej dostępnego i zrozumiałego społeczeństwa, jest doskonale odzwierciedlana w zaangażowaniu w projekty edukacyjne takie jak „ABC empatii”. Poprzez edukację najmłodszych i kształtowanie pozytywnych postaw wobec różnorodności, projekt ten przyczynia się do budowania lepszego i bardziej współczującego społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest doceniany i szanowany, niezależnie od swoich indywidualnych cech czy niepełnosprawności.