Wsparcie dla niepełnosprawnych studentów

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Tel. (85) 745-70-00 (centrala)
Fax: (85) 745-70-73 (centrala)
E-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl
Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych:
http://www.uwb.edu.pl/centrum-wsparcia-studentow-i-doktorantow-niepelnosprawnych-542

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz
blok E – pok. 013,
Tel. (52) 346-11-75
E-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/strona/niepelnosprawni

Uniwersytet Gdański

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229, 230 (II piętro)
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Justyna Rogowska
Budynek Administracyjny przy ul. Bażyńskiego 1a
(dawny Rektorat), pokój 100
Tel: (58) 523-24- 39
E-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl
mgr Rafał Kamiński
Biblioteka Główna UG, pokój 3.39
Tel: (58) 523-32-72
E-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl
http://bariery.ug.edu.pl/

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Bankowa 12, pokój 132
40-007, Katowice
Tel./fax: (32) 359-19-98
E-mail: bon@us.edu.pl
GG: 1854758
Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku 730 – 1530
http://www.bon.us.edu.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji
– Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Tel. (41) 349-78-78
http://www.ujk.edu.pl/ucwir/p,1,biuro-ds-osob-niepelnosprawnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
al. Mickiewicza 9a/410
31-120 Kraków
https://don.uj.edu.pl/

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Collegium Jana Pawła II, Pokuj C-206
Al. Racławickie 14
20-037 Lublin
Tel. (81) 445-32-03
http://www.kul.pl/biuro-ds-studentow-niepelnosprawnych,art_1566.html

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
Tel. (81) 537-58-90
E-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00
https://www.umcs.pl/pl/zespol-ds-obslugi-osob-niepelnosprawnych,3222.htm

Uniwersytet Łódzki

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ
ul.Rodzeństwa Fibaków 3
91-404 Łódź
Tel. (42) 235-01-71
E-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl
https://bonipu.uni.lodz.pl/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój nr S2/105
10-719 Olsztyn
E-mail: bon@uwm.edu.pl
Tel./fax: (89) 523-38-60
http://www.uwm.edu.pl/bon/content/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Uniwersytet Opolski

pl. Kopernika 11A
45-040 Opole
Biuro Osób Niepełnosprawnych
Aleksandra Zagórska
E-mail: azagorska@uni.opole.pl
Tel. 501-547-362
dr Grzegorz Haber
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
E-mail: grzegorz@haber.edu.pl
http://bon.uni.opole.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
Tel: (61) 829-20-55
E-mail: bon@amu.edu.pl
Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
E-mail: arutz@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl
Tel.: (61) 829-20-55
Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami
mgr Krzysztof Osóbka
E-mail: Krzysztof.osobka@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl
Tel.: (61) 829-22-43
Dyżury:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny
https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Uniwersytet Rzeszowski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR
ul. Pigonia 6, pok.2
35-959 Rzeszów
Tel. (17) 872-10-31
E-mail: bon@ur.edu.pl
http://niepelnosprawni.univ.rzeszow.pl/

Uniwersytet Szczeciński

ul. Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Tel. (91) 444-10-00
http://kandydaci.usz.edu.pl/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Tel. centr.: (56 611-40-10
Fax: (56) 654-29-44
Studenci niepełnosprawni:
Kierownik – mgr Sławomir Rylich
Tel.: (56) 611-49-83
E-mail: rylicsla@umk.pl
specjalista – licencjat Katarzyna Makowska
Tel.: (56) 611-4983
E-mail: katarzyna.makowska@umk.pl
https://www.umk.pl/studenci/niepelnosprawni/

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Wojciech Polak
Akademia Pedagogiki Specjalnej (Budynek C, parter, pokój 3065)
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
e-mail: wpolak@aps.edu.pl, bon@aps.edu.pl
http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-socjalno-bytowe/pomoc-dla-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych/

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa,
Tel/fax: (22) 831-95-97
E-mail: chat@chat.edu.pl
mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów niepełnosprawnych
E-mail: e.byrtek@chat.edu.pl
http://chat.edu.pl/pedagogika/studenci-niepelnosprawni/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Tel. centrala: (22) 561-88-00
E-mail: info@uksw.edu.pl
Ogólnouczelniany Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:
dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter)
W sprawie uzgodnień innych terminów niż podanych na stronie należy kontaktować się indywidualnie mailowo: a.regulska@uksw.edu.pl
https://wbns.uksw.edu.pl/node/94

Uniwersytet Warszawski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Pokój 0.070 – parter
Tel. (22) 552-42-22
Fax: (22) 552-02-24
E-mail: bon@uw.edu.pl
https://bon.uw.edu.pl/pl/

Uniwersytet Wrocławski

Biuro Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych
ul. Kuźnicza 49/55, parter, pokój 18, wejście z podjazdem od ul. Kuźniczej
50-138 Wrocław
Tel. (71) 375-26-64
E-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl
https://uni.wroc.pl/studenci-i-doktoranci-niepelnosprawni/

Uniwersytet Zielonogórski

Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
Dr Marcin Garbat
CAMPUS B budynek A16 parter
Pokój nr 9 (hol główny)
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/wsparcie/42-ulatwienia-na-uz