Ośrodki Wsparcia i Testów dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Wsparcia i Testów w Białymstoku

Ośrodek działa przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą tj.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 w Białymstoku.
Celem działania OWiT jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałość o zdrowie. Możliwość przetestowania oraz bezpłatnego wyposażenia wysoko specjalistycznych technologii asystujących, które obejmują sprzęt, urządzenia i oprogramowania, zwiększa lub poprawia możliwości samodzielnego funkcjonowania i pozwala na wykorzystanie technologii w warunkach domowych. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.
OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących, ich prezentacji, przeprowadzenie instruktażu oraz wskazanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferowanie pomocy osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
Ośrodek działa w przeważającym zakresie na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku w różnym nasileniu, osób z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych.
W późniejszym okresie funkcjonowania OWIT będzie gotowy organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia działań na rzecz innych osób z niepełnosprawnością wymagających zastosowania technologii asystujących.
Ośrodek Wsparcia i Testów w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 40,
15-814 Białystok
owit.sosw.bialystok.pl
tel. 887-887-846
tel. 885-554-485 (5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30)
e-mail: owit@sosw.bialystok.pl

Ośrodek Wsparcia i Testów w Bydgoszczy

ul. Graniczna 12
85-201 Bydgoszcz
www.owit.bydgoszcz.pl
tel. 696-087-404

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagogów, logopedów, surdopedagogów, czy fizjoterapeutów znających alternatywne metody komunikacji. Ponadto w Ośrodku można przetestować najnowsze technologie asystujące. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

ul. Budowlanych 2
62-800 Kalisz
tel. 725-316-633
tel. 725-316-635
e-mail: owit@sps19.kalisz.pl
W województwie wielkopolskim powstał Ośrodek Wsparcia i Testów, który funkcjonuje przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagoga, logopedy, neurologopedy, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, neurorehabilitanta oraz terapeuty integracji sensorycznej.
Kadra OWiT-u obejmuje wsparciem zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunów, prowadzi także konsultacje merytoryczne w zakresie pomocy przy wypełnianiu dokumentów,  udzielaniu informacji dotyczących działalności ośrodka oraz porad mających na celu wspieranie osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Krakowie

W Krakowie przy al. Focha 40 powstał pierwszy w województwie małopolskim Ośrodek Wsparcia i Testów. Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą wypożyczyć sprzęt asystujący, a także skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – m.in. oligofrenopedagoga, logopedy, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, fizjoterapeuty.
Kadra punktu obejmuje wsparciem zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów, prowadzi także konsultacje merytoryczne w zakresie pomocy przy wypełnianiu dokumentów, udzielaniu informacji dotyczących działalności ośrodka oraz porad mających na celu wspieranie osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Ośrodek Wsparcia i Testów w Krakowie ma swoją siedzibę w Hali 100-lecia Cracovii, w którym znajduje się też Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Jest to miejsce dostępne architektonicznie oraz informacyjno–komunikacyjnie dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Osoby odwiedzające OWiT Kraków mogą przetestować najnowsze technologie asystujące, jak również bezpłatnie je wypożyczyć.

OWiT Kraków dostępny jest w następujących dniach i godzinach:
• Poniedziałek: 8:00–16:00
• Wtorek: 10:00–18:00
• Środa: 8:00–16:00
• Czwartek: 8:00–16:00
• Piątek: 10:00–18:00
Dane kontaktowe:
Ośrodek Wsparcia i Testów w Krakowie
Al. Focha 40, 30-119 Kraków (budynek Hali 100-lecia Cracovii)
Telefon: 793-279-253

Adres e-mail: owit@aktywizuj.pl

Ośrodek Wsparcia i Testów w Laskach

ul. Brzozowa 75
05-080 Laski, gmina Izabelin
Tel. 790-700-897
tel. (22) 752-33-52
E-mail: owit@laski.edu.pl
Ośrodek Wsparcia i Testów został wyposażony w technologie asystujące, umożliwiające stworzenie dogodnych warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów oferujących pomoc w doborze technologii asystującej, a także wypożyczyć i przetestować odpowiedni sprzęt w warunkach domowych. Ośrodek został wyposażony w sprzęty takie jak: udźwiękowiony smartfon z klawiaturą, dyktafon, odtwarzacz, urządzenia lektorskie, słuchawki, przenośny notatnik i linijkę brajlowską, aplikacje na urządzenia mobilne i stacjonarne, pętle indukcyjne i wiele innych służących osobom z niepełnosprawnościami w możliwie najlepszy sposób w codziennym funkcjonowaniu.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim

ul. Staszica 9,
21-010 Łęczna
tel. 576-555-799
e-mail: owit@powiatleczynski.pl
OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmuje się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie. W Ośrodku można całkowicie bezpłatnie dobrać, przetestować oraz wypożyczyć sprzęt, urządzenia i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością.
W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji zatrudnionych specjalistów – surdopedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, neurologopedy, oligofrenopedagoga.
Pracownicy Ośrodka nawiązali współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością (min. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej, ZAZ w Łęcznej oraz Jaszczowie, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie czy też Środowiskowe Domy Samopomocy).

Ośrodek Wsparcia i Testów w Łodzi

ul. Dziewanny 24
91-866 Łódź
tel. 511-571-778
e-mail: kontakt@owit-lodz.pl
Ośrodek oferuje pomoc grupy rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, opartą na konsultacjach oraz pomocy w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością. Porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację oraz porady dla członków rodzin i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących. Instruktaż dot. możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 573-004-243
e-mail: owit@nowydworgdanski.pl
W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferujących pomoc w doborze i wypożyczeniu technologii asystującej.
Wszystkie usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia i Testów są bezpłatne.
Zakres działalności Ośrodka Wsparcia i Testów:
Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystującej w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb do możliwości technologii asystującej i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym, lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.
Wypożyczanie sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWIT.
Świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie

ul. Turowskiego 1,
10-685 Olsztyn
tel. 786-141-515
tel. 786-131-515
e-mail: kontakt@owitolsztyn.pl
Ośrodek bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów), którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.
Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom niepełnosprawnym w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
Wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT.
Świadczenie porad członkom rodzin i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Opolu

W województwie opolskim Ośrodek Wsparcia i Testów powstał przy Fundacji Flexi Mind w Opolu przy ul. Luboszyckiej 36, 46-020 Opole.
Zakres działalności Ośrodka Wsparcia i Testów
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą Ośrodka Wsparcia i Testów.
Świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.
W  szczególności zapraszamy do korzystania z oferty OWiT:
• osoby niewidome, słabowidzące, głucho-niewidome,
• osoby głuche, słabosłyszące oraz doświadczające problemów w porozumiewaniu się za pomocą mowy,
• osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Ośrodek Wsparcia i Testów w Opolu  jest dostępny dla osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
Dane kontaktowe:
Ośrodek Wsparcia i Testów
ul. Luboszycka 36, 46-020 Opole
tel. 500-059-949
e-mail: owit@fleximind.pl

Ośrodek Wsparcia i Testów w Robczycach

ul. Rynek 9
39-120 Sędziszów Małopolski

tel. 887-387-001

tel. 887-387-002

Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą Ośrodka Wsparcia i Testów.
Świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Skarżysku-Kamiennej

ul. Szkolna 16
25-001 Skarżysko-Kamienna
tel. 504-671-051
Tel. 504-671-086
e-mail: owit.skarzyskokamienna@gmail.com

Pomoc grupy specjalistów w tym m.in.: oligofrenopedagogów, rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, opartą na konsultacjach oraz pomocy w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

Porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację oraz porady dla członków rodzin i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim utworzono w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” Ośrodek Wsparcia i Testów.  Działa on przy Fundacji Promocja Zdrowia, przy Al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin.
Fundacja Promocja Zdrowia realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Velo Horyzonty Możliwości.
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, logopedy, surdopedagoga, protetyka słuchu, instruktora tyflotechnologii czy fizjoterapeutów znających technologie asystujące dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i mowy oraz kończyn górnych. Ponadto w Ośrodku można przetestować najnowsze technologie asystujące. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie jest dostępny w następujących dniach i godzinach:
• Konsultacje bezpośrednie ze specjalistami: poniedziałek w godzinach 10.00-14.00 , środa w godzinach 14.00 – 18.00 i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
• Obsługa telefoniczna i mailowa w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00 – 18.00, we wtorek i piątek 8.00 – 16.00,
Dane kontaktowe OWiT Szczecin:
Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie
al. Boh. Warszawy 27, 70-340 Szczecin

tel. 799-020-663
tel. 721-839-226

e-mail: owit.szczecin@gmail.com

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku

ul. Norwida 4,
21-040 Świdnik
tel. 535-783-598
e-mail: owit.swidnik@sosw.eu

Zadaniem OWiT jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmuje się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie

ul. Okrężna 3
66-200 Świebodzin
tel. 690-357-002
e-mail: owit@naszpomost.pl

OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmuje się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Toruniu

ul. Fałata 88/90
87-100 Toruń
tel. 697-677-027
e-mail: owit.torun@gmail.com
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagogów, logopedów, surdopedagogów, czy fizjoterapeutów znających alternatywne metody komunikacji. Ponadto w Ośrodku można przetestować najnowsze technologie asystujące. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.

Ośrodek Wsparcia i Testów we Wrocławiu

Ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
tel. 735-916-183
e-mail: owit.sosw10@wroclawskaedukacja.pl
Ośrodek świadczy porady dotyczące wyboru właściwych do aktualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprzętów, urządzeń, oprogramowania (technologii asystujących) umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych. OWiT umożliwia wypożyczenie sprzętów oraz urządzeń w celu testowania przez Osoby z Niepełnosprawnością. Do wypożyczenia są między innymi: laptopy, pętle indukcyjne, powiększalniki, lupy, smartfony, tablety, notatniki brajlowskie, cyber oko.