Ośrodki Wsparcia i Testów dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Wsparcia i Testów w Białymstoku

Ośrodek działa przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą tj.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 w Białymstoku.
Celem działania OWiT jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałość o zdrowie. Możliwość przetestowania oraz bezpłatnego wyposażenia wysoko specjalistycznych technologii asystujących, które obejmują sprzęt, urządzenia i oprogramowania, zwiększa lub poprawia możliwości samodzielnego funkcjonowania i pozwala na wykorzystanie technologii w warunkach domowych. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.
OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących, ich prezentacji, przeprowadzenie instruktażu oraz wskazanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferowanie pomocy osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
Ośrodek działa w przeważającym zakresie na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku w różnym nasileniu, osób z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych.
W późniejszym okresie funkcjonowania OWIT będzie gotowy organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia działań na rzecz innych osób z niepełnosprawnością wymagających zastosowania technologii asystujących.
Ośrodek Wsparcia i Testów w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 40,
15-814 Białystok
owit.sosw.bialystok.pl
tel. 887-887-846
tel. 885-554-485 (5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30)
e-mail: owit@sosw.bialystok.pl

Ośrodek Wsparcia i Testów w Bydgoszczy

ul. Graniczna 12
85-201 Bydgoszcz
www.owit.bydgoszcz.pl
tel. 696-087-404

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagogów, logopedów, surdopedagogów, czy fizjoterapeutów znających alternatywne metody komunikacji. Ponadto w Ośrodku można przetestować najnowsze technologie asystujące. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

ul. Budowlanych 2
62-800 Kalisz
tel. 725-316-633
tel. 725-316-635
e-mail: owit@sps19.kalisz.pl
W województwie wielkopolskim powstał Ośrodek Wsparcia i Testów, który funkcjonuje przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagoga, logopedy, neurologopedy, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, neurorehabilitanta oraz terapeuty integracji sensorycznej.
Kadra OWiT-u obejmuje wsparciem zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunów, prowadzi także konsultacje merytoryczne w zakresie pomocy przy wypełnianiu dokumentów,  udzielaniu informacji dotyczących działalności ośrodka oraz porad mających na celu wspieranie osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Laskach

ul. Brzozowa 75
05-080 Laski, gmina Izabelin
Tel. 790-700-897
tel. (22) 752-33-52
E-mail: owit@laski.edu.pl
Ośrodek Wsparcia i Testów został wyposażony w technologie asystujące, umożliwiające stworzenie dogodnych warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów oferujących pomoc w doborze technologii asystującej, a także wypożyczyć i przetestować odpowiedni sprzęt w warunkach domowych. Ośrodek został wyposażony w sprzęty takie jak: udźwiękowiony smartfon z klawiaturą, dyktafon, odtwarzacz, urządzenia lektorskie, słuchawki, przenośny notatnik i linijkę brajlowską, aplikacje na urządzenia mobilne i stacjonarne, pętle indukcyjne i wiele innych służących osobom z niepełnosprawnościami w możliwie najlepszy sposób w codziennym funkcjonowaniu.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim

ul. Staszica 9,
21-010 Łęczna
tel. 576-555-799
e-mail: owit@powiatleczynski.pl
OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmuje się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie. W Ośrodku można całkowicie bezpłatnie dobrać, przetestować oraz wypożyczyć sprzęt, urządzenia i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością.
W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji zatrudnionych specjalistów – surdopedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, neurologopedy, oligofrenopedagoga.
Pracownicy Ośrodka nawiązali współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością (min. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej, ZAZ w Łęcznej oraz Jaszczowie, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie czy też Środowiskowe Domy Samopomocy).

Ośrodek Wsparcia i Testów w Łodzi

ul. Dziewanny 24
91-866 Łódź
tel. 511-571-778
e-mail: kontakt@owit-lodz.pl
Ośrodek oferuje pomoc grupy rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, opartą na konsultacjach oraz pomocy w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością. Porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację oraz porady dla członków rodzin i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących. Instruktaż dot. możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 573-004-243
e-mail: owit@nowydworgdanski.pl
W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferujących pomoc w doborze i wypożyczeniu technologii asystującej.
Wszystkie usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia i Testów są bezpłatne.
Zakres działalności Ośrodka Wsparcia i Testów:
Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystującej w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb do możliwości technologii asystującej i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym, lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.
Wypożyczanie sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWIT.
Świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie

ul. Turowskiego 1,
10-685 Olsztyn
tel. 786-141-515
tel. 786-131-515
e-mail: kontakt@owitolsztyn.pl
Ośrodek bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów), którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.
Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom niepełnosprawnym w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
Wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT.
Świadczenie porad członkom rodzin i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Robczycach

ul. Rynek 9
39-120 Sędziszów Małopolski

tel. 887-387-001

tel. 887-387-002

Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą Ośrodka Wsparcia i Testów.
Świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Skarżysku-Kamiennej

ul. Szkolna 16
25-001 Skarżysko-Kamienna
tel. 504-671-051
Tel. 504-671-086
e-mail: owit.skarzyskokamienna@gmail.com

Pomoc grupy specjalistów w tym m.in.: oligofrenopedagogów, rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, opartą na konsultacjach oraz pomocy w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

Porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację oraz porady dla członków rodzin i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku

ul. Norwida 4,
21-040 Świdnik
tel. 535-783-598
e-mail: owit.swidnik@sosw.eu

Zadaniem OWiT jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmuje się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie

ul. Okrężna 3
66-200 Świebodzin
tel. 690-357-002
e-mail: owit@naszpomost.pl

OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmuje się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Toruniu

ul. Fałata 88/90
87-100 Toruń
tel. 697-677-027
e-mail: owit.torun@gmail.com
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagogów, logopedów, surdopedagogów, czy fizjoterapeutów znających alternatywne metody komunikacji. Ponadto w Ośrodku można przetestować najnowsze technologie asystujące. Dzięki możliwości przetestowania sprzętu osoby z niepełnosprawnością bardziej świadomie zdecydują się na jego zakup.

Ośrodek Wsparcia i Testów we Wrocławiu

Ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
tel. 735-916-183
e-mail: owit.sosw10@wroclawskaedukacja.pl
Ośrodek świadczy porady dotyczące wyboru właściwych do aktualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprzętów, urządzeń, oprogramowania (technologii asystujących) umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych. OWiT umożliwia wypożyczenie sprzętów oraz urządzeń w celu testowania przez Osoby z Niepełnosprawnością. Do wypożyczenia są między innymi: laptopy, pętle indukcyjne, powiększalniki, lupy, smartfony, tablety, notatniki brajlowskie, cyber oko.