Problem z zakładem ubezpieczeń, domem maklerskim, otwartym funduszem emerytalnym, SKOKiem albo innym miejscem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Tel. (22) 262-58-00