Problem z operatorem telefonicznym lub pocztowym

Centrum Informacji Konsumenckiej, które działa przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)
Tel. 801-900-853
Tel. (22) 534-91-74
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15. Opłata za połączenie według taryfy operatora.
Polubowny sąd konsumencki przy UKE
Tel. (22) 534-91-78
E-mail: sadpolubowny@uke.gov.pl
Możesz zapytać, jak rozwiązać spór o prawa majątkowe, który wynika z:
●umowy telekomunikacyjnej — na przykład zawyżona faktura, wyłączenie telefonu,
●usług pocztowych — na przykład przesyłka pocztowa nie została doręczona.