Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Tel. (22) 461-60-00
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa