Fundacja Misja i Rozwój Ambasadorem Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Fundacja Misja i Rozwój, w odpowiedzi na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, podjęła ważną inicjatywę we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. W efekcie tej współpracy, nasza Fundacja została oficjalnym Ambasadorem tego ważnego przedsięwzięcia.
W ramach swojego zaangażowania, Fundacja stworzyła na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę poświęconą Narodowemu Spisowi Powszechnemu. Ta zakładka stanowiła cenne źródło informacji dla czytelników, oferując im szczegółową instrukcję wypełniania formularza spisowego, udzielając odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz dostarczając niezbędne dane kontaktowe związane z samym spisem. Ponadto, redakcja portalu regularnie publikowała materiały poradnikowe oraz informacje o nowo utworzonych punktach spisowych i lokalnych akcjach informacyjnych. W sumie, opublikowanych zostało blisko 40 różnorodnych materiałów.
Warto podkreślić, że współpraca naszej fundacji z Głównym Urzędem Statystycznym jako Ambasadora Narodowego Spisu Powszechnego odniosła ogromny sukces. Publikowane przez fundację materiały dotyczące spisu przyciągnęły uwagę wielu internautów, generując imponującą liczbę 341,573 odwiedzin w trakcie trwania akcji. To świadczy o znaczącym wkładzie naszej fundacji w pomoc i edukację społeczeństwa w kwestii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.