Z białą laską po Europie – Paryż

Paryż jest stolicą i zarazem największym miastem we Francji, położonym w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną. Stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, aglomeracja paryska stała się największą aglomeracją w Unii Europejskiej.
Miasto ma układ koncentryczny z rozchodzącymi się gwiaździście bulwarami. Jego oś stanowi wcięta dolina Sekwany, która dzieli Paryż na dwie części: prawobrzeżną (północną) Rive Droite oraz lewobrzeżną (południową) Rive Gauche.
W 2018 r. Paryż odwiedziło 17,95 mln turystów z całego świata – był trzecim najczęściej odwiedzanym miastem świata po Bangkoku i Londynie. Według danych ICCA w Paryżu zorganizowano w 2018 r. największą liczbę kongresów międzynarodowych (1192).
W Paryżu znajduje się wiele zabytków z różnych epok, dzieł sztuki, budowli architektonicznych, muzeów, uczelni oraz instytucji o znaczeniu międzynarodowym. Paryż to również światowe centrum mody i sztuki. Znacznym udogodnieniem dla turystów jest wprowadzenie Paris Museum Pass – imiennej karty umożliwiającej wstęp do muzeów, pałaców i innych atrakcji znajdujących się w Paryżu i jego okolicach bez konieczności kupowania biletów.

Przed przyjazdem do Paryża

Jeżeli zdecydujesz się na wyjazd – pamiętaj, aby się koniecznie zaszczepić! Tylko w ten sposób unikniesz kwarantanny wjazdowej, niezależnie czy wracasz z UE, czy spoza Strefy Schengen.
Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać:

 1. • albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą;
 2. • albo zaświadczenie o szczepieniu (7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub 4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen);
 3. • albo zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę;
 4. • oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 1. • dzieci do ukończenia 11 roku życia;
 2. • pracowników transgranicznych;
 3. • kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Francji szczególną ostrożność w związku z zagrożeniem terrorystycznym.
Na całym terytorium Francji obowiązuje 2 poziom zagrożenia terrorystycznego Planu VIGIPIRATE = SECURITE RENFORCEE, RISQUE ATTENTAT. Oznacza to, że zdaniem władz francuskich, istnieje ryzyko zamachu.
Na francuskich przejściach granicznych nadal obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa. Jeśli udajesz się do Francji drogą lądową, musisz liczyć się z kontrolami na drogach i kolejkami pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy francuskiej.
Miejsca publiczne (środki transportu, centra handlowe, muzea, miejsca zgromadzeń publicznych) mają wzmocnioną ochronę. Władze porządkowe wzywają mieszkańców, aby zachowali szczególną ostrożność i zgłaszali funkcjonariuszom policji potencjalne zagrożenia. Kontynuowana jest operacja wojskowa Sentinelle. Jej efekty są widoczne na ulicach i przypominają o podwyższonym ryzyku zdarzeń nadzwyczajnych. Sporadycznie mogą występować utrudnienia w transporcie publicznym.
W Paryżu i okolicach należy szczególnie uważać na bardzo częste kradzieże kieszonkowe. Jeśli planujesz zakupy w północnych rejonach Paryża, może Cię spotkać włamanie do samochodu, wybicie w nim szyb, zdarza się także wyrywanie torebek oraz saszetek. Najlepiej noś przy sobie jedynie drobne kwoty w gotówce, transakcje handlowe opłacaj bezgotówkowo.
Do Francji możesz wjechać na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Poza aktualnym ryzykiem zakażenia koronawirusem nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Szczepienia są nieobowiązkowe.
Jeśli wybierasz się do Francji na krótko jako turysta lub odwiedzasz kogoś, przed wyjazdem z Polski zaopatrz się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uzyskasz ją w swoim oddziale NFZ. Dzięki tej karcie możesz korzystać tylko z podstawowych usług medycznych. EKUZ pokrywa część kosztów, które ponosisz. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.
Koszty leczenia we Francji są bardzo wysokie. Cena wizyty u lekarza specjalisty wynosi od 30 do 150 EUR, doba leczenia w szpitalu – od 600 do 1500 EUR. Powinieneś więc przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by pokrywała także koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.
Jeśli przemycasz narkotyki lub nimi handlujesz, grozi Ci kara do 10 lat pozbawienia wolności. Karę możesz otrzymać także, jeśli wwieziesz do kraju podrobione artykuły znanych firm francuskich.

Osoby niepełnosprawne we Francji

Według Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych w 2007 roku we Francji mieszkało 9,6 miliona osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność jest zdefiniowana w artykule 114 Ustawy o niepełnosprawności z 2005 r. jako „wszelkie ograniczenia w uczestnictwie w życiu społecznym z powodu znacznego, trwałego stanu wpływającego na fizyczne, sensoryczne lub umysłowe funkcjonowanie osoby, w tym zaburzenia poznawcze i psychiatryczne oraz przewlekłe choroby powodujące niepełnosprawność”.
Francja ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych w 2010 r.
Zasiłek dla osoby dorosłej niepełnosprawnej jest wypłacany niektórym osobom niepełnosprawnym. Aby kwalifikować się do zasiłku dla osoby dorosłej niepełnosprawnej, osoba musi być:

 1. • Oceniona jako co najmniej w 80% niepełnosprawna lub
 2. • Oceniona jako niepełnosprawna między 50% a 79% i niezdolna do pracy z powodu niepełnosprawności

Zasiłek edukacyjny na dzieci niepełnosprawne jest wypłacany rodzicom lub opiekunom niektórych dzieci niepełnosprawnych. Aby się do niego ubiegać, dziecko musi mieć mniej niż 20 lat i:

 1. • Ocenione jako co najmniej w 80% niepełnosprawne lub
 2. • Ocenione jako niepełnosprawne w 50-79% i wymagające specjalistycznego sprzętu lub wsparcia w szkole
 3. • Nie uczęszczać do szkoły z rezydencją, której koszty pokrywa państwo lub ubezpieczenie zdrowotne

We Francji odbywa się kilka regularnych wydarzeń artystycznych związanych z niepełnosprawnością.

 1. • Art et Décirure to multi-artystyczny festiwal, w którym biorą udział artyści i performerzy z chorobami psychicznymi. Odbywa się corocznie od 1988 roku w Rouen w Normandii.
 2. • Clin d’Oliel jest odbywającym się dwa razy w roku festiwalem sztuk performatywnych z francuskim językiem migowym, odbywającym się w Reims.

Francja wzięła udział w inauguracyjnych Igrzyskach Paraolimpijskich w 1960 r. w Rzymie i od tego czasu brała udział we wszystkich edycjach Letnich i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. Francja była gospodarzem Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 1992 roku.
Eugène Rubens-Alcais wprowadził Igrzyska Głuchoniemych w Paryżu w 1924 r. Francja brała udział we wszystkich Igrzyskach Głuchoniemych.
Standardem certyfikacji dla publicznych witryn internetowych we Francji są Ogólne Ramy Dostępności dla Administracji Publicznej (RGAA), które określają zestaw wymagań i proces oceny w celu określenia, czy witryna jest dostępna. RGAA wykorzystuje wytyczne WCAG 2.0 jako podstawę i definiuje kilka dodatkowych wymagań dotyczących dostępności. Najbardziej godną uwagi pozycją w RGAA jest włączenie testów jednostkowych, które określają, jak zdefiniować zgodność z każdą niepełnosprawnością.
Francja pozostaje w tyle o około cztery dekady za krajami takimi jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, jeśli chodzi o diagnozowanie i leczenie autyzmu. Na przykład dopiero w 2005 roku Francja przestała definiować autyzm jako psychozę.
W Paryżu rzeczą naturalną jest sytuacja, gdy osoba pełnosprawna dostrzega osobę niewidomą i proponuje jej pomoc w przejściu przez ulicę, czy odnalezienie konkretnej lokalizacji.
Począwszy od 2018 r. Francja rozpoczęła ogólnokrajową wszechstronną kampanię na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, obejmującą obszary polityki w zakresie praw człowieka, sieci bezpieczeństwa socjalnego i edukacji. W przypadku zatrudnienia tematem kampanii jest „Dostęp do rynku pracy i praca na równi z innymi”. Priorytetowe obszary w ramach tego tematu obejmują zmniejszenie różnic między stopami bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych; ułatwienie rekrutacji i retencji zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym; zreformowanie wymogu zatrudniania pracowników niepełnosprawnych z podejścia postrzeganego jako represyjne; zwiększenie szkolenia umiejętności i ułatwienie przejścia ze szkoły do ​​pracy.

Co warto zwiedzić w Paryżu?

Katedra Notre-dame

Poświęcona Maryi Dziewicy Notre-Dame de Paris jest jedną z najstarszych gotyckich katedr na świecie i jedną z najbardziej znanych. Wieże oferują niesamowite widoki na Paryż.
Zbudowana w latach 1163-1245 na Île de la Cité, Notre Dame de Paris jest jedną z najstarszych gotyckich katedr na świecie. Nazwa katedry w języku polskim oznacza „Matka Boża” i jest poświęcona Najświętszej Maryi Pannie.
W ciągu ostatnich ośmiu stuleci budynek katedry był kilkakrotnie odnawiany i restaurowany. Najważniejsza renowacja miała miejsce w 1845 roku i trwała dwadzieścia pięć lat. Podczas tej renowacji wymieniono przypory, odrestaurowano kaplicę, dodano posągi i umieszczono nowe rozetowe okno.
Decydujące wydarzenia miały miejsce w Notre Dame, w tym koronacja Napoleona Bonaparte, beatyfikacja Joanny d’Arc i koronacja Henryka VI.
15 kwietnia 2019 r. katedra uległa poważnemu pożarowi, powodując ogromne uszkodzenia dachu i iglicy wieży głównej.
Historia dzwonów kościelnych w Katedrze Notre-Dame sięga XII wieku. Bezpośrednio przed początkiem rewolucji francuskiej (od 1769 r.) W katedrze znajdowało się łącznie 20 dzwonów: osiem w wieży północnej, dwa duże dzwony (Bourdons) w wieży południowej, siedem w krzyżującej się wieży i trzy na transepcie, które służyły jako dzwony zegarowe. W 1856 roku wieża północna została wyposażona w cztery nowe dzwony.
W skarbcu katedralnym znajduje się relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, który był obecny przy koronacji królów Polski od czasów Władysława Jagiełły poczynając. Stanowił on część skarbca koronnego, który w 1669 roku wywiózł bezprawnie po abdykacji król Jan II Kazimierz.
1 grudnia 2018 r. zainaugurowano w katedrze Kaplicę Polską z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Do kaplicy wprowadzono relikwie św. Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Inauguracja kaplicy była uroczystością związaną z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zwiedzanie Katedry przez osoby niewidome

Do momentu wybuchu pożaru w Katedrze Notre-Dame, można ją było zwiedzać m.in. dzięki audioprzewodnikom. Niestety ze względu na zniszczenia powstałe w wyniku pożaru i trwającą odbudowę, Katedra jest zamknięta dla zwiedzających. Przewidywany termin ponownego jej otwarcia zapowiedziano na 2024 rok.

Wieża Eiffla

Wieża Eiffla – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol tego miasta i niekiedy całej Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu, a w momencie powstania była najwyższą budowlą na świecie.
Wieżę zbudowano specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 roku. Miała upamiętnić setną rocznicę rewolucji francuskiej oraz zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. Projekt podkreślał architektoniczne walory stali, wbrew dominującemu w XIX wieku akademizmowi, który uważał żelazo za prosty materiał budowlany. Projekt wykorzystywał doświadczenia epoki i jej konstruktora, Gustave’a Eiffela, w budowie kolejowych mostów stalowych. Po 20 latach budowla miała być rozebrana, lecz Eiffel nie chciał do tego dopuścić i założył na wieży laboratorium aerodynamiczne i meteorologiczne. Jednak dopiero udane eksperymenty (z udziałem Juliana Ochorowicza, wynalazcy i konstruktora) z umieszczonym na szczycie telegrafem „bez drutu” ocaliły wieżę i odstąpiono od jej demontażu. W przededniu I wojny światowej stała się obiektem militarnym: zapewniała Paryżowi łączność z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami (do tej pory do komunikacji używano gołębi pocztowych). Zachowana budowla z czasem stała się największą atrakcją turystyczną Paryża, którą zwiedziło już ponad 200 milionów ludzi.

Goście z niepełnosprawnością odwiedzający Wieżę Eiffla

W celu szybszej obsługi, odwiedzający z niepełnosprawnościami powinni zgłosić się do specjalnego miejsca przed Wieżą Eiffla. Pracownik może zaprowadzić taką osobę do specjalnego punktu informacyjnego we filarze zachodnim (płatność kartą kredytową/debetową) lub do kasy biletowej (płatność gotówką lub kartą kredytową/debetową).
Punkt informacyjny oraz kasy biletowe są wyposażone w pętle indukcyjne dla użytkowników aparatów słuchowych.
Na pierwszym piętrze trzy pawilony mieszczące sklep z pamiątkami, kawiarnię i salon Gustawa Eiffla są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób niewidomych i słabowidzących. Możemy tu napotkać oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz w powiększonym druku.

Luwr – Musée du Louvre

Luwr to dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. Jedno z największych muzeów na świecie, jest też najczęściej odwiedzaną placówką tego typu na świecie. Stanowi jedno z ważniejszych punktów orientacyjnych stolicy Francji. Luwr położony jest między rue de Rivoli i prawym brzegiem Sekwany oraz ogrodami Tuileries i rue du Louvre w obrębie 1. dzielnicy. W kompleksie budynków o całkowitej powierzchni wynoszącej 60 600 metrów kwadratowych znajdują się zbiory liczące około 350 000 dzieł sztuki od czasów najdawniejszych po połowę wieku XIX, dzieła światowego dziedzictwa o największej sławie takie jak np. stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki, Wenus z Milo, Mona Lisa Leonarda da Vinci.
Muzeum znajduje się w Pałacu Luwru (Palais du Louvre) znanym już w średniowieczu. U schyłku XII wieku, król Filip II August wzniósł w tym miejscu zamek warowny. W drugiej połowie XIV wieku Karol V Mądry uczynił z zamku rezydencję królewską. W XVI wieku Franciszek I zamienił tę budowlę w monumentalny renesansowy pałac. Autorem barokowej przebudowy pałacu był Jacques Lemercier. W 1672 Ludwik XIV przeprowadził się do Wersalu, natomiast w Luwrze zostawił bogatą kolekcję dzieł sztuki antycznej. W 1692 gmach został siedzibą Académie des Inscriptions et Belles Lettres oraz Académie Royale de Peinture et de Sculpture, w roku 1699 Akademia zorganizowała pierwszy Salon wystawowy. Podczas rewolucji francuskiej 8 września 1793 r. Konwent Narodowy wydał dekret o zamienieniu pałacu w muzeum.

Goście z niepełnosprawnościami w Luwr

Muzeum oferuje usługę asysty dla osoby z dysfunkcją wzroku, by pomóc w dotarciu do placówki z najbliższej stacji metra lub parkingu Carrousel. W tym celu należy skontaktować się z obsługą dzwoniąc wcześniej pod numer telefonu: +33 (0) 1 40 20 53 17. Taką usługę można także zamówić wysyłając wiadomość e-mail: na adres: handicap@louvre.fr.
Petite Galerie to przestrzeń dedykowana dla osób niepełnosprawnych. Całkowicie dostępna, wyposażona w dotykowe linie naprowadzające na podłożu. Broszura brajlowska jest bezpłatna, a wycieczka z przewodnikiem z audiodeskrypcją do pobrania jest dostępna w aplikacji Petite Galerie.
Dowiedz się o historii Luwru i o tym, jak zmieniał się z biegiem czasu. Praktyczne urządzenia pomogą Ci poczuć przestrzeń, w której się znajdujesz i jak architektura Luwru rozwijała się przez wieki.

Disneyland Paris

Disneyland Resort Paris – czwarty otwarty na świecie park rozrywki Walta Disneya.
Otwarty 12 kwietnia 1992 roku pod nazwą Euro Disney Resort. Nazwę zmieniono w 1994 roku, by pasowała do romantycznego obrazu związanego z Paryżem, także ze względu na złą reputację, jaka przylgnęła do starej marki. Kompleks położony jest na przedmieściach Paryża w miejscowości Marne-la-Vallée – 30 km na wschód od stolicy Francji. Zarządzany jest przez spółkę Euro Disney SCA, w której udziały posiada The Walt Disney Company. W 2011 park odwiedziło 16 milionów gości, a od 1992 r. 270 milionów gości. Oblicza się, że Disneyland Paris przyniósł gospodarce Francji 50 miliardów euro wartości dodanej.
Disneyland Park jest podzielony na 5 tematycznych krain:

Main Street. U.S.A.

Główna Ulica – to amerykańska ulica małego miasteczka z początku XX wieku. Dominują tu wiktoriański styl i słodkie kolory. To pierwsza część Parku, tuż za wejściem, główna droga łącząca wszystkie krainy. Tędy przebiegają trasy wielu parad.

Frontierland

Pogranicze – to kraina Dzikiego Zachodu. Przygotowana jest dla starszych dzieci, które mogą tu znaleźć:

 1. • Phantom Manor – Dom Strachów z XIX wieku,
 2. • Thunder Mesa Riverboat Landing – parowe statki pływające po sztucznym jeziorze,
 3. • Big Thunder Mountain – górnicza kolejka górska pomiędzy czerwonymi skalistymi wzgórzami na sztucznym jeziorze,
 4. • Pocahontas Indian Village – miasteczko Pocahontas.

Adventureland

Kraina Przygody – to kraina podróżników i przygody oraz odkrywców. Najciekawsze atrakcje:

 1. • Indiana Jones and the Temple of Peril – rollercoaster Indiany Jonesa,
 2. • Pirates of Caribbean – Piraci z Karaibów,
 3. • La Cabane des Robinson – dom na drzewie zamieszkany przez Robinsonów.

Fantasyland

Kraina Fantazji – to najbardziej bajkowa (kreskówkowa) z krain, przygotowana przede wszystkim dla najmłodszych.

 1. • Peter Pan’s Flight – lot Piotrusia Pana,
 2. • Mad Hatter’s Tea Cups – popularne filiżanki,
 3. • „It’s a Small World” – miniaturowa podróż dookoła świata,
 4. • Sleeping Beauty Castle – Zamek Śpiącej Królewny,
 5. • Le Carrousel de Lancelot – karuzela Lancelota,
 6. • Dumbo the Flying Elephant – karuzela latający słoń Dumbo,
 7. • Alice’s Curious Labyrinth – labirynt Alicji w Krainie Czarów.

Discoveryland

Kraina Odkryć – to przede wszystkim „kosmiczna” i futurystyczna kraina:

 1. • BuzzLightyear Laser Blast – zabawa z Toy Story 2: pokonaj Zurga i innych przeciwników Buzza Astrala,
 2. • Star Tours – wyprawa statkiem kosmicznym (symulator ruchu),
 3. • Space Mountain: Mission 2 – kosmiczny rollercoaster,
 4. • Autopia – przejażdżka samochodzikami z lat 50. XX w.,
 5. • Orbitron (Machines Volantes) – karuzela „międzyplanetarna”,

Walt Disney Studios

Park Walt Disney Studios podzielony jest na 4 strefy, obrazujące powstawanie różnego typu filmów:

 1. • Front Lot – „wejście” – zdjęcia, wystawy, bary
 2. • Toon Studio (wcześniej – Animation Courtyard) – kulisy przygotowywania filmów animowanych, a także dwie atrakcje dla młodszych turystów – mały rollercoaster z Nemo i wyścigi Aut
 3. • Production Courtyard – strefa kulis kręcenia filmów – Wieża z filmu „Strefa mroku”, pokaz starych filmów, specjalny pociąg pokazujący różne techniki efektów specjalnych w plenerze.
 4. • Backlot – to świat efektów specjalnych, m.in. motorowe pokazy kaskaderskie i powstawanie efektów specjalnych do takich filmów, jak Armageddon.

Goście ze specjalnymi potrzebami

Disneyland Paris oferuje różnorodne usługi, które pomogą Gościom niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami cieszyć się każdą magiczną chwilą pobytu.
Disney Hotels
Wszystkie Disney Hotels obsługują gości z niepełnosprawnościami. Jeżeli osoba planująca nocleg w Disney Hotels życzy sobie specjalnej obsługi, powinna to zgłosić podczas rezerwacji miejsca lub w recepcji hotelu Disney.
Niektóre hotele mogą zapewnić specjalny sprzęt, który sprawi, że pobyt będzie jeszcze przyjemniejszy.
W pokojach hotelowych:
• Zestawy dla Gości niesłyszących lub niedosłyszących dostępne są na życzenie.
• Dla Gości niedowidzących dostępne są piloty z dużymi przyciskami. Po prostu zapytaj podczas dokonywania rezerwacji lub zapytaj w recepcji podczas odprawy.
• Specjalnie przystosowane siedziska do kąpieli mogą być zapewnione, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo kąpanie się bez pomocy.
• Niektóre hotele wyposażone są w prysznice przystosowane dla Gości niepełnosprawnych ruchowo.
• Wiele pokoi jest specjalnie przystosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich.
• Zestawy powitalne dla psów przewodników i asystujących są dostępne na życzenie.
Basen
• Dostosowane przebieralnie są dostępne dla Gości niepełnosprawnych ruchowo.
• Można zapewnić klatki dla psów przewodników i psów asystujących.
Transport
• Bezpłatny transport wahadłowy Disneyland Paris kursuje między parkami Disneya a wszystkimi hotelami Disneya (z wyjątkiem Disney’s Davy Crockett Ranch). Te autobusy wahadłowe są przystosowane dla wózków inwalidzkich. Dla Gości niewidomych zarezerwowane są również miejsca siedzące.
• Specjalnie przystosowane minibusy są również dostępne na życzenie specjalnie dla użytkowników wózków inwalidzkich, których nie można przenosić. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z Recepcją w dowolnym Hotelu Disney lub udaj się do City Hall, Studio Services lub Disney Express na 1 piętrze stacji TGV / RER. Ta usługa nie może być zarezerwowana przed przyjazdem. Czasy oczekiwania mogą się różnić.
• Pociągiem: Oszczędź czas dzięki Disney Express (dodatkowa opłata) Po przybyciu na dworzec kolejowy Marne-la-Vallée / Chessy odbierz numer pokoju i klucz i zostaw bagaż przy stanowisku Disney Express. Następnie udaj się prosto do parków Disneya bez konieczności przechodzenia przez hotel, aby się zameldować.
Zakupy
Dzięki usłudze Shoping Service zakupy są niezwykle przyjemne. Zrób zakupy przed godziną 15:00 i po prostu zostaw je w sklepie. Możesz je odebrać tuż przed zamknięciem parków lub sklep bezpłatnie odeśle je do Twojego hotelu.
Rezerwacja stolika w restauracji
Możesz zarezerwować stolik nawet na dwa miesiące przed planowanym przyjazdem do Disney Paris. Wystarczy, że zadzwonisz na numer: +33 (0) 1 60 30 40 50 (mogą obowiązywać opłaty za połączenia międzynarodowe, opłaty mogą się różnić w zależności od operatora sieci). Możesz również poprosić zespół recepcji hotelu Disney, aby zarezerwował dla Ciebie stolik, chyba że zatrzymujesz się w Villages Nature Paris.
Uwaga! Karty dostępu można teraz odebrać bezpośrednio z recepcji lub recepcji hotelu Disney! Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające.
Usługi – Pierwsza pomoc i Specjalne potrzeby
Oba parki Disneya mają punkt pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy tam pracujący są wykwalifikowani i wyposażeni do udzielania pierwszej pomocy tylko w nagłych wypadkach.
Centra Pierwszej Pomocy czynne są 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
• Disneyland Park: otwiera się po otwarciu parku, zamyka godzinę później.
• Park Walt Disney Studios: otwiera się i zamyka w tym samym czasie co park. Jeżeli Twoje lekarstwa muszą być przechowywane w chłodzonym miejscu, możesz je zostawić w jednym z tych ośrodków.
Procedury wstępu
Po przybyciu do Parków Disneya udaj się prosto do dedykowanych stanowisk przy wejściu do Parków lub Recepcji albo Stanowisk Concierge w Hotelu Disney.
Disneyland Paris wydaje 2 różne rodzaje Access Card, które umożliwiają Gościom niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami dostęp do niektórych atrakcji przez specjalnie przystosowane wejścia.

 1. • Karta Pierwszeństwa dla Gości niepełnosprawnych (każdy, kto jest oficjalnie zarejestrowany jako osoba niepełnosprawna) w towarzystwie maksymalnie 4 osób, w tym Opiekuna.
  Karta Pierwszeństwa daje pierwszeństwo w dostępie do atrakcji, choć dostęp nie jest natychmiastowy (procedury dostępu mogą ulec zmianie w zależności od liczby odwiedzających Park).
 2. • Karta łatwego dostępu dla Gości z czasową niepełnosprawnością ruchową i przyszłych matek w towarzystwie maksymalnie 4 osób.

Ważne! Karty te są wydawane na podstawie podanych przez Ciebie informacji. Niezwykle ważne jest, aby informacje te były dokładne, ponieważ są one wykorzystywane do określenia ewentualnych ograniczeń dostępu do atrakcji, a tym samym do określenia bezpieczeństwa Twojego i osób towarzyszących. Disneyland Paris nie ponosi odpowiedzialności za podanie niedokładnych informacji podczas składania wniosku o kartę dostępu. Karty dostępu są ściśle osobiste, dlatego zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości. 

Źródła informacji:
• www.gov.pl/web/dyplomacja/
• www.wikipedia.org
• www.disneylandparis.com
• www.notredamedeparis.fr
• www.louvre.fr
• www.toureiffel.paris
• www.statista.com