Z białą laską po Europie – Wiedeń

Z białą laską po Europie – Wiedeń
Wiedeń jest stolicą i największym miastem w Austrii położonym w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem oraz miastem statutarnym tworzącym jednocześnie odrębny kraj związkowy.
Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą austriackich urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), związków wyznaniowych działających na terenie Austrii, a także licznych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji i uczelni. Vienna International Centre jest jednym z czterech kompleksów, w których ulokowane są instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Swoje siedziby w Wiedniu mają również, MAEA, OBWE oraz OPEC. W skali kraju miasto stanowi najważniejszy węzeł drogowy i kolejowy oraz lotniczy.
Został założony około 500 p.n.e. jako osada celtycka. W 15 p.n.e. stał się rzymskim posterunkiem granicznym. Prawa miejskie uzyskał w roku 1221, stając się jednym z największych i najważniejszych miast Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Starej Rzeszy), a po jego upadku – stolicą Cesarstwa Austrii, a następnie Austro-Węgier. W roku 1918 stał się stolicą Republiki Austrii.
Historyczne centrum miasta, pełne zabytków ze wszystkich epok historycznych z przewagą XIX-wiecznego historyzmu i secesji przełomu XIX i XX wieku, zostało w 2001 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bogactwo atrakcji należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy.
Według danych z 1 stycznia 2020 roku liczba ludności miasta wynosi 1 911 191 (1. miejsce w Austrii), natomiast powierzchnia – 414,87 km² (również 1. miejsce w Austrii). Wiedeń oficjalnie podzielony jest na 23 dzielnice. Obszar metropolitalny Wiednia liczy, według danych z 2018 roku 2 838 558 mieszkańców.
Wiedeń, według raportu amerykańskiego Mercera, oceniającego 221 najważniejszych metropolii, jest miastem o najwyższej jakości życia na świecie. W rankingu oceniano m.in. sytuację ekonomiczną, stan środowiska naturalnego, wskaźnik przestępczości, dostęp do oświaty i kultury oraz jakość służby zdrowia. Austriacka stolica uzyskała 108,6 pkt (pozycję miasta ustalano w odniesieniu do Nowego Jorku, któremu przypisano ranking 100,0) zaś 2. i 3. miejsca zajęły szwajcarskie Zurych i Genewa.

Przed podróżą do Wiednia:

Pamiętaj, przed podróżą zarejestruj się w systemie Odyseusz!
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.
Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
Jeżeli zdecydujesz się na wyjazd – pamiętaj, aby się koniecznie zaszczepić! Tylko w ten sposób unikniesz kwarantanny wjazdowej, niezależnie czy wracasz z UE, czy spoza Strefy Schengen.

Szczepienie przeciw Covid-19 a wjazd do Austrii

1. Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 90 dni od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia –do 270 dni od podania drugiej dawki.
2. Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 22. dnia do 9. miesiąca od podania szczepionki.
3. przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni potwierdzonego w formie:

 1. • urzędowego zaświadczenia – np. decyzji o skierowaniu na kwarantannę w związku z zachorowaniem na Covid 19;
 2. • zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A lub B (Ambasady RP w Wiedniu);

4. posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 90 dni.
Od 10 czerwca 2021 roku osoby przyjeżdżające do Austrii, które podczas kontroli przedstawiły dokument potwierdzający jedną z powyższych okoliczności, nie podlegają obowiązkowi elektronicznej rejestracji w systemie.
Osoby, które przekraczając granicę nie posiadały wskazanego wyżej dokumentu są zobowiązane po wjeździe do Austrii do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 24 godzin, wykonania na własny koszt testu PCR lub antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Dodatkowo osoby, które nie posiadały wskazanego wyżej dokumentu zobowiązane są do elektronicznej rejestracji. Rejestracja może zostać wykonana nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Austrii. Potwierdzenie wykonania rejestracji przesłane zostanie na skrzynkę poczty elektronicznej. Potwierdzenia rejestracji, w formie elektronicznej lub wydrukowanej, należy okazać przy przekroczeniu granicy. Podczas rejestracji należy zaznaczyć:

 1. GRUND DER EINREISE
 2. Reguläre Einreise nach Österreich
 3. Regelmäßige Einreise nach Österreich (Pendler)
 4. Einreise auf Grund der Inanspruchnahme von unbedingt notwendigen medizinischen Leistungen
 5. Besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis
 6. Andere Ausnahme bei der Einreise nach Österreich

W przypadku braku technicznych możliwości wykonania elektronicznej rejestracji, na zasadzie wyjątku, możliwe jest skorzystanie z formularza przygotowanego w języku niemieckim lub angielskim (załącznik D i E na stronie Ambasady RP w Wiedniu). Wypełniony formularz należy okazać podczas kontroli, np. przy przekroczeniu granicy.
Osoby podróżujące z obszarów o niewielkim zakażeniu zobowiązane są do uprawdopodobnienia, iż w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie przebywały w innym państwie niż wyżej wymienione. Ostateczną decyzję o tym, czy okoliczności przyjazdu do Austrii zostały uprawdopodobnione podejmie organ kontrolujący.
Przekroczenie granicy oraz pobyt w Austrii możliwy jest z ważnym paszportem (bez wizy) lub dowodem osobistym. Dokument nie może być uszkodzony.
Polacy korzystają w Austrii z unijnego prawa swobody przemieszczania się i pobytu. W związku z tym pobyt do 90 dni możliwy jest bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków.
Pobyt w Austrii dłuższy niż 90 dni możliwy jest w przypadku podjęcia pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej lub nauki w szkole. Konieczne jest posiadanie wystarczających środków finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W terminie 4 miesięcy od przyjazdu do Austrii konieczne jest zgłoszenie pobytu. Po zgłoszeniu, na wniosek, wydanie zostaje zaświadczenie o zameldowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej – „Anmeldebescheinigung”.

Ubezpieczenie

Jeżeli jesteś ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w sytuacjach nagłych możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej. Przed wyjazdem do Austrii zwróć się do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Pamiętaj, że karta EKUZ pozwala na rozliczenie tylko niektórych zabiegów medycznych. Jeśli jedziesz do Austrii na narty lub zamierzasz uprawiać wspinaczkę wykup dodatkowe ubezpieczenie.
Wizyta u internisty (bez aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ) kosztuje od 60 do 200 EUR. Cena jednej doby szpitalnej wynosi od 800 do 2000 EUR (na oddziałach intensywnej opieki medycznej może być wyższa). Poziom opieki medycznej jest wysoki.

Przydatne informacje:

 1. • ogólny numer ratunkowy – (+43) 112
 2. • policja – (+43) 133
 3. • straż pożarna – (+43) 122
 4. • pogotowie ratunkowe (+43) 144
 5. • pomoc medyczna w Wiedniu – (+43) 141

Transport bez barier w Wiedniu

Międzynarodowy port lotniczy w Wiedniu

Międzynarodowe lotnisko w Wiedniu jest w 100% przystosowane dla wózków inwalidzkich. Piktogramy i systemy naprowadzania ułatwiają orientację; monitory na wysokości oczu ułatwiają czytelność informacji o locie. Prośbę o pomoc można złożyć na 48 godzin przed wylotem w odpowiednim biurze podróży. Pomoc specjalnie przeszkolonego personelu na żądanie linii lotniczej; wózki inwalidzkie, lektyki, pojazdy specjalne do transportu do i z samolotu.

Do Wiednia pociągiem

Niezwykle ruchliwe dworce kolejowe w Wiedniu, takie jak Dworzec Główny, Westbahnhof, Wien Floridsdorf i Wien Meidling są przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej na wózkach inwalidzkich. Aby zorganizować najlepszą możliwą pomoc na stacji, ÖBB potrzebuje wcześniejszego powiadomienia o wymaganiach dotyczących podróży co najmniej 24 godziny przed podróżą (co najmniej 48 godzin w przypadku podróży poza Austrię). ÖBB może pomóc w następujących sprawach:

 1. Informacja o udogodnieniach na dworcach i w pociągach;
 2. Możliwość ustalenia miejsca i czasu na spotkanie z osobą udzielającą asysty;
 3. Udzielanie informacji o dostępnych usługach;

Dworzec Główny w Wiedniu (Wien Hauptbahnhof)
Dworzec Główny w Wiedniu jest najnowocześniejszym i jednocześnie najważniejszym krajowym i międzynarodowym węzłem tranzytowym w Austrii. Wszystkie pociągi dalekobieżne Austriackiej Kolei Federalnej (ÖBB) zatrzymują się tutaj i jadą dalej na południe do stacji Wien-Meidling. Tu kończą bieg wyłącznie pociągi nocne i towarowe. Na dworcu kolejowym dostępne są następujące usługi:

  1. Winda dostępna 24 godziny na dobę, stacja kolejowa przystosowana dla osób o szczególnych potrzebach, toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz pętla indukcyjna.

 

  1. Dworzec Główny jest bezpośrednio połączony z transportem publicznym.

 

  1. Wiedeń-Meidling

 

  1. Niedawno przebudowana stacja Vienna Meidling oferuje nieograniczony dostęp dla wózków inwalidzkich.

   1. Windy na obu końcach peronu
   2. System naprowadzania dla osób niedowidzących
   3. Rampy na obu końcach przejścia podziemnego przy Kerschensteinergasse (wjazd na platformę w kierunku wschodnim)
   4. 3 miejsca parkingowe dla osób o specjalnych potrzebach (przy wjeździe od Eichenstrasse)
   5. Toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich?
   6. Dostępne są stacjonarne wózki inwalidzkie, winda i indukcyjne aparaty słuchowe.

Transport publiczny w Wiedniu

Metro, tramwaj i autobus

Na niemal wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych kursują pojazdy niskopodłogowe wyposażone w rampy dla wózków inwalidzkich. Wyświetlacze na przystankach z migającym symbolem wózka inwalidzkiego wskazują czas przyjazdu pojazdu niskopodłogowego. Ponadto transport publiczny w Wiedniu posiada tablice wyposażone w dynamiczną informację o rozkładach jazdy autobusów i tramwajów.
Metro w Wiedniu jest bardzo dobrze przystosowane pod kątem osób niepełnosprawnych. Wszystkie stacje metra i pociągi są prawie całkowicie dostępne dla wózków inwalidzkich. Prawie wszystkie stacje posiadają „pasy prowadzące” dla osób niedowidzących, wskazujące drogę do schodów, schodów ruchomych i wind.
Wszystkie stacje są dostępne dla wózków inwalidzkich (winda lub rampa). Ponieważ jednak windy muszą być od czasu do czasu serwisowane lub nie działają, istnieje możliwość wcześniejszego sprawdzenia, dzwoniąc na specjalną infolinię lub na stronie internetowej.
Osoby niepełnosprawne są uprawnione do korzystania z transportu publicznego bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z ulgi jest konieczność posiadania pomarańczowej legitymacji wydawanej przez Federalny Urząd Socjalny w Austrii. By opiekun osoby z niepełnosprawnością mógł podróżować bezpłatnie, w legitymacji musi być uwzględniona specjalna adnotacja. W przeciwnym razie przewodnik będzie musiał zakupić normalny bilet.

Noclegi bez barier

Poszukujesz dla siebie noclegu bez barier. W tej kwestii pomoże Ci zespół Wien Hotels & Info. Poinformują i doradzą w sprawie hoteli spełniających Twoje standardy.
Kontakt:
Tel. +43 124-555
Poniedziałek-Piątek godz. 9 – 19
WienTourismus
Invalidenstraße 6
1030 Wien


 

Źródła informacji:
www.austria.info
www.wien.info
www.gov.pl
www.bmeia.gv.at