Z białą laską po Europie – Przed podróżą

Podróże zagraniczne z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki nim możemy poznać kulturę innych krajów, spróbować nowych potraw czy zwiedzić znane dotąd z opowieści zabytki. Na rosnącą popularność zagranicznych wojaży mają również wpływ coraz krótszy czas dojazdu, atrakcyjne ceny przelotu i pobytu na miejscu czy też spowodowane dużą konkurencją atrakcyjne oferty biur turystycznych.
W niniejszym poradniku omówimy zatem kilka istotnych z perspektywy osoby niewidomej kwestii, by planowana podróż była mniej stresująca i bardziej komfortowa. Na przykładzie trzech największych polskich portów lotniczych oraz trzech wybranych operujących na terenie danego lotniska przewoźników, pokażemy na jakie udogodnienia może liczyć pasażer z dysfunkcją wzroku.
Planowanie naszej podróży rozpoczynamy oczywiście od wybrania miejsca docelowego, do którego chcemy dotrzeć. Następnie warto sprawdzić, z którego lotniska i z jakim przewoźnikiem uda nam się polecieć. W dzisiejszych czasach, kiedy nie ma żadnego problemu z dostępem do internetu nie stanowi to najmniejszego problemu, ponieważ w sieci pojawiło się sporo wyspecjalizowanych serwisów, na których możemy wyszukać połączenie w konkretnym kierunku, a dodatkowo uzyskamy m.in. takie informacje jak: cena najtańszego lotu, średni czas lotu, najpopularniejsza linia lotnicza obsługująca dany rejs, ilości realizowanych lotów w danym tygodniu i oczywiście zarezerwujemy bilet.
Warto zatem wymienić kilka spośród najbardziej znanych portali oferujących zbiór tych informacji: www.skyscanner.pl, www.kayak.pl, www.infoloty.pl, www.esky.pl czy tickets.pl.
Skoro wybraliśmy już kierunek naszej podróży i zarezerwowaliśmy bilet, pora na garść informacji na temat tego, o czym warto przed taką eskapadą pamiętać.
Przed podróżą należy zastanowić się, jakiego rodzaju pomoc może być potrzebna oraz zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa linii lotniczych. Lotniska, linie lotnicze i biura podróży mają obowiązek zapewnić jasne i zrozumiałe informacje dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Informacje powinny być upublicznione w takiej formie, by były dostępne dla wszystkich pasażerów.
W większości przypadków zasady bezpieczeństwa przewidują, że osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapiąć pasów, opuścić swoich miejsc i dotrzeć do wyjścia ewakuacyjnego powinny podróżować w towarzystwie osoby zdolnej do udzielenia im niezbędnej pomocy. Dotyczy to również pasażerów mających trudności z oddychaniem, spożywaniem pokarmów, korzystaniem z toalet lub zażywaniem leków.
W przypadku mniejszych samolotów mogą wystąpić ograniczenia w liczbie osób niepełnosprawnych podróżujących na ich pokładzie w tym samym czasie.
Linie lotnicze mogą odmówić dokonania rezerwacji dla osoby niepełnosprawnej jedynie w wypadku gdy zasady bezpieczeństwa nie pozwalają na jej przewóz lub rozmiar samolotu albo jego drzwi sprawiają, że przyjęcie na pokład lub przewóz tej osoby jest fizycznie niemożliwe. W przypadku takiej odmowy linie lotnicze muszą poinformować pasażera o przyczynach odmowy.

W trakcie rezerwacji

Podczas dokonywania rezerwacji należy zawsze poinformować linię lotniczą, jej przedstawiciela lub organizatora wycieczki o pomocy potrzebnej w trakcie podróży.
Potrzeba pomocy powinna być zgłoszona nie później niż 48 godzin przed lotem, jednak także w przypadku późniejszego zgłoszenia, lub nawet jego braku, linie lotnicze i pracownicy lotniska mają obowiązek podjąć starania w celu otoczenia pasażera odpowiednią opieką. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie, osobiście albo za pomocą Internetu. Podczas dokonywania rezerwacji przez Internet może się zdarzyć, że szczegółowe wytłumaczenie Waszych potrzeb jest niemożliwe i w związku z tym musicie się dodatkowo skontaktować z linią lotniczą, jej przedstawicielem lub organizatorem wycieczki. Nie powinno to wiązać się z dodatkową opłatą.
W trakcie dokonywania rezerwacji należy upewnić się, czy Wasze potrzeby zostały właściwie zrozumiane. Możecie poprosić aby pisemnie potwierdzono zgłoszenie potrzeby pomocy na bilecie lub w planie podróży. Pomoże to złożyć reklamację, jeżeli właściwa pomoc nie zostanie udzielona.

Zaświadczenia lekarskie

Jeżeli podróż lotnicza może wpłynąć negatywnie na Wasze zdrowie, powinniście posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie zezwalające na lot.

Udajemy się na pierwsze z trzech lotnisk

Lotnisko Chopina w Warszawie

Wszystkie osoby niepełnosprawne podróżujące z warszawskiego portu mają możliwość bezpłatnego skorzystania z asysty na terenie Lotniska począwszy od punktu zgłoszenia, poprzez procedury odprawy i kontroli aż do zajęcia fotela w samolocie i z powrotem.

Z/do lotniska

 1. Aby umożliwić wygodny dojazd i odjazd z/do Lotniska Chopina, bezpośrednio przed Terminalem A (poziom przylotów) wyznaczone zostały oznakowane postoje, rekomendowanych przez port taksówek.
 2. Przystanki autobusowe znajdują się naprzeciwko Terminala A (poziom przylotów i odlotów).
 3. Na Lotnisko Chopina w Warszawie możesz również dojechać koleją. W łączniku pomiędzy stacją kolejową a Terminalem zlokalizowany jest pylon zgłoszeniowy do wezwania asysty dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej.
 4. Na Parkingu P1 wyznaczono miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Znajdują się one przy windach towarowo-osobowych. Parking jest płatny.
 5. Na poziomie odlotów zlokalizowane są 4 pylony zgłoszeniowe do wezwania asysty dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej.
 6. Droga przejścia pomiędzy stacją a wejściem do Terminala na poziomach  przylotów i stacji kolejowej wyposażone zostały w ryflowane płyty posadzkowe przystosowane do prowadzenia osób  niedowidzących.

Na lotnisku

Po przybyciu na Lotnisko Chopina zgłoś się do:

 1. – jednego z punktów zgłoszeń znajdujących się przed terminalem (pylony informacyjne) i za pomocą domofonu poinformuj o swoim przybyciu;
 2. – do któregokolwiek z punktów informacji lotniskowej w terminalu;
 3. – bądź do stanowiska odprawy Twojego rejsu.

Po przyjęciu Twojego zgłoszenia lotniskowy dedykowany personel będzie do Twojej dyspozycji najpóźniej w ciągu 10 minut (w przypadku pasażerów, którzy zgłosili potrzebę asysty min 48 godz. przed rejsem).
W terminalu
Terminal A Lotniska Chopina wyposażony jest w szereg udogodnień przygotowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i osobach o ograniczonej sprawności ruchowej. Udogodnienia oznaczone są odpowiednimi symbolami.
Dostępne windy – Wszystkie windy na lotnisku przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, są dobrze oznakowane i posiadają komunikaty napisane alfabetem Braille’a.
Z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz osobach o ograniczonej sprawności ruchowej przygotowano dedykowane przejście (ścieżkę) do kontroli bezpieczeństwa znajdującą się za stanowiskiem kontroli kart pokładowych. Osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej podlegają identycznym procedurom kontroli jak pozostali pasażerowie odlatujący z warszawskiego lotniska.
Na terenie lotniska może przebywać pasażer z psem przewodnikiem.

Dane kontaktowe:
P.P. „Porty Lotnicze”
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
INFORMACJA LOTNISKOWA
(22) 650 42 20
www.lotnisko-chopina.pl

Lotnisko Kraków

Osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas podróży lotniczej. Port lotniczy i linie lotnicze mają obowiązek udzielania osobom niepełnosprawnym bezpłatnej pomocy oraz zapewnienia im odpowiednich udogodnień na podstawie przepisów unijnych (rozporządzenie WE 1107 z dn. 5 lipca 2006). Na krakowskim lotnisku obsługą osób niepełnosprawnych i udzielaniem im pomocy zajmuje się agent handlingowy – firma Welcome Airport Services Sp. z o.o.
Na terenie lotniska funkcjonuje specjalna „niebieska ścieżka”: system dedykowanych oznaczeń, a także paneli przywoławczych ułatwiający osobom niepełnosprawnym poruszanie się po lotnisku oraz dojazd do obiektów terminalowych.

Z/do lotniska

W pobliżu wejść do terminalu znajdują się miejsca postojowe dla taksówek, umożliwiające wygodny dojazd i odjazd z terminalu. Przewoźnicy dysponują samochodami umożliwiającymi przewóz osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także przewóz samych wózków inwalidzkich.
Przystanek autobusów miejskich znajduje się w pobliżu wejścia do terminalu (część zachodnia), autobus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.
Parking lotniskowy ma specjalne miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca te są oznaczone odpowiednimi symbolami i znajdują się blisko wejść do terminalu.
Szlak prowadzący do terminalu jest oznaczony piktogramami z symbolem osoby niepełnosprawnej w kolorze błękitnym. Dodatkowo w otoczeniu terminalu, jak i w jego wnętrzu zlokalizowane zostały punkty przywoławcze, które dają możliwość wezwania specjalnej asysty. Punkty te oraz wszystkie udogodnienia i usługi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone takimi samymi piktogramami w kolorze błękitnym.
Przy odprawie biletowo bagażowej należy poinformować pracownika jakiej pomocy będzie pasażer potrzebować. To tutaj nadawany jest odpowiedni status pasażera, który będzie zawarty w karcie pokładowej. Dzięki temu, pomoc otrzymamy nie tylko na krakowskim lotnisku, ale na lotnisku transferowym oraz docelowym.
Osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inni pasażerowie. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie kontroli osób niepełnosprawnych. Pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia, pasażer niepełnosprawny ma prawo, aby przez cały czas pobytu na lotnisku i w trakcie odprawy towarzyszył mu jego pies-przewodnik. Należy zapoznać się przed podróżą z zasadami przewozu lekarstw, płynów oraz listą przedmiotów zabronionych do przewozu.
Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w salach odlotowych, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska (miejsca zarezerwowane). W przejściu z sali odlotowej na pokład samolotu towarzyszy mu pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy pasażerowi udziela personel linii lotniczej.
W terminalu znajduje się punkt pomocy dla osób niepełnosprawnych. W punkcie tym, oznaczonym odpowiednimi symbolami i wyposażonym w urządzenia przywoławcze, osoba niepełnosprawna może zgłosić swoje przybycie na lotnisko. Po zgłoszeniu pasażerem zajmuje się pracownik asysty, który pomaga mu w przejściu przez wszystkie procedury lotniskowe.
Punkt przywoławczy „help point” pozwala na bezpośrednie wezwanie przez osobę niepełnosprawną pracowników specjalnej asysty. Punkty te są wyraźnie oznaczone i rozmieszczone na terenie terminalu i dróg dojścia do terminalu w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie portu są rozmieszczone specjalne urządzenia, służące do automatycznego wezwania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach przez 24h na dobę. Po naciśnięciu przycisku pierwszej pomocy w danym punkcie lotniska, zostaje wezwany dyżurujący na lotnisku zespół ratowniczy. Urządzenia są oznaczone kolorem czerwonym.
Informacje o lotach oraz inne komunikaty w terminalu pojawiają się w formie wizualnej na ekranach oraz w formie dźwiękowej za pośrednictwem systemu nagłośnienia lotniska.
Dane kontaktowe:
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1
(12) 295 58 00
(12) 639 39 89
(12) 341 39 89
(12) 363 39 89
801 055 000
www.krakowairport.pl

Port Lotniczy Wrocław

ABY UŁATWIĆ OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PRZEJŚCIE PRZEZ WSZYSTKIE PROCEDURY LOTNISKOWE, PORT LOTNICZY WE WROCŁAWIU PRZYGOTOWAŁ DLA NICH WIELE UDOGODNIEŃ.

Z/do lotniska

Aby umożliwić wygodny dojazd i odjazd spod terminalu, bezpośrednio przed terminalem wyznaczone zostały dwa oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością z zastrzeżeniem postoju do 10 minut. Dodatkowo przed wejściami do hali odlotów i hali przylotów umieszczone zostały panele przywoławcze.
Przystanek autobusowy znajduje się naprzeciwko terminalu. Autobus przystosowany jest do przewozu osób z niepełnosprawnością. Na przystanku autobusowym znajduje się panel przywoławczy, dzięki któremu pasażer może wezwać pomoc.
Parking dla osób z niepełnosprawnością usytuowany jest bezpośrednio przy terminalu. Dojazd do niego jest oznakowany. Miejsca parkingowe są oznaczone kolorem niebieskim oraz specjalnymi symbolami. Na parkingu znajdują się miejsca postojowe, przy których dostępne są dwa panele przywoławcze. Ponadto na parkingach tych zamontowane zostały specjalne podjazdy ułatwiające poruszanie się osobie z niepełnosprawnością.
Przed wejściem do terminalu znajdują się oznakowane panele wzywania pomocy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Panele te umożliwiają wezwanie specjalnej asysty.
Wszystkie osoby pracujące na terenie Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, mające kontakt z pasażerami z niepełnosprawnością, zostały specjalnie przeszkolone. Kierownicy działów obsługi pasażerskiej posiadają zaświadczenia o przebyciu szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Każdy pasażer z niepełnosprawnością, który podróżuje z/do lotniska może zażyczyć sobie asysty, której udzielą przeszkoleni pracownicy. Aby skorzystać z usługi asysty należy za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych paneli wezwać pracownika lotniska, bądź zgłosić się do punktu obsługi osób z niepełnosprawnością usytuowanego w Terminalu przy stanowisku Informacji. Pracownicy lotniska towarzyszą pasażerom z niepełnosprawnościami przez cały ich pobyt na lotnisku oraz udzielają wszelkiej pomocy od momentu przybycia do portu lotniczego, aż do wejścia na pokład samolotu.
Punkty zgłoszeniowe wraz z panelami przywoławczymi znajdują się w następujących strefach: parking, bezpośrednio przy wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach dla osób z niepełnosprawnością, przystanek autobusowy, bezpośrednio przed terminalem, na hali odlotów i hali przylotów. Łącznie na terenie Portu Lotniczego znajduje się 9 paneli przywoławczych.
Dodatkowo na terenie Portu Lotniczego wyznaczone zostały punkty SOS wyposażone w stacje interkomowe. Punkty te znajdują się w toaletach i windach, łącznie na terenie Portu Lotniczego znajduje się 13 takich stacji. Pozwalają one na automatyczne połączenie się ze stanowiskiem Informacji Lotniskowej, gdzie można poprosić o asystę, bądź uzyskać informacje na temat swojego odlotu. Ponadto przy stanowisku Informacji Lotniskowej znajduje się specjalnie dostosowany Punkt Obsługi Osób Z Niepełnosprawnością. Specjalnie dostosowane zostało również Biuro Bagażu Zagubionego i większość punktów usługowych.
Informacje o lotach oraz inne komunikaty w terminalach są wyświetlane na monitorach rozmieszczonych w całym terminalu oraz nadawane w formie dźwiękowej za pośrednictwem systemu nagłośnienia lotniska.
W terminalu, w halach odlotów i przylotów znajdują się specjalne krzesła, zaprojektowane i oznaczone z myślą o osobach z niepełnosprawnością.
Na terenie lotniska, zarówno w strefie ogólnodostępnej jak i zastrzeżonej znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Windy na lotnisku przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością. Są dobrze oznakowane, posiadają informacje świetlne, a dla osób niewidomych komunikaty napisane są alfabetem Braila.
Do odprawy osób z niepełnosprawnościami zostało wyznaczone specjalne stanowisko odprawy biletowo-bagażowej, znajdujące się w ciągu pozostałych stanowisk odpraw. Stanowisko to jest wyraźnie oznakowane.
Osoby z niepełnosprawnościami podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inne osoby. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie z niepełnosprawnościami oczekują na wejście na pokład samolotu w gate’ach, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska (miejsca zarezerwowane). W przejściu z gate’u na pokład samolotu osobom z niepełnosprawnościami towarzyszy pracownik asysty. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają asysty są przeprowadzane na pokład samolotu jako pierwsze, chyba że zabraniają tego względy bezpieczeństwa. Na pokładzie samolotu dalszej pomocy udziela pasażerowi personel linii lotniczej. W hali odlotów znajdują się dwie windy ułatwiające pasażerom z niepełnosprawnościami przedostanie się do samolotu.
Dane kontaktowe
Port Lotniczy Wrocław SA
ul. Graniczna 190,
54-530 Wrocław
tel. (71) 35 81 100
www.airport.wroclaw.pl


Sprawdźmy teraz, na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w przypadku trzech wybranych przez nas linii lotniczych.

PLL Lot

Osoby z dysfunkcją wzroku planujące lot, powinny powiadomić o tym przewoźnika niepóźniej niż 48 godzin przed wylotem. Zgłoszenia potrzeby asysty można dokonać w biurach sprzedaży Lotu, u agentów przewoźnika lub po przez Call Center pod numerem telefonu: (22) 577 77 55).
Personel naziemny zapewni asystę podczas procesu odprawy biletowo-bagażowej i będzie towarzyszyć w drodze do samolotu ze stanowiska odprawy oraz z samolotu do hali przylotów po odbiorze bagażu na lotnisku docelowym.
Jeżeli podróżujesz z osobą towarzyszącą, personel pokładowy zapewni, że usiądzie ona obok Ciebie. Fakt podróży z osobą towarzyszącą należy zgłosić podczas procesu rezerwacji.
Jeżeli podróżujesz z psem przewodnikiem, to tak jak w przypadku asysty poinformuj o tym personel lotniska niepóźniej niż 48 godzin przed wylotem. Pies będzie podróżował razem z Tobą w kabinie pasażerskiej.

Lufthansa

Lufthansa oferuje specjalne usługi dla pasażerów z zaburzeniami wzroku, słuchu lub z niepełnosprawnością poznawczą, zarówno przed wylotem, w czasie podróży, jak i po wylądowaniu.
W celu najlepszego przygotowania, przewoźnik prosi o kontakt w sprawie rodzaju wymaganej pomocy, jak tylko zostanie dokonana rezerwacja lub jeśli jest to możliwe, do 48 godzin przed wylotem.
Rodzaj pomocy, która będzie potrzebna podczas podróży należy zgłosić telefonicznie pod numer:
+49 (0) 800 – 83 84 267(połączenia z niemieckich linii stacjonarnych są bezpłatne) lub do Centrum Obsługi Lufthansy. Swoje wymagania możesz również zgłosić po dokonaniu rezerwacji online.
Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący nie muszą posiadać orzeczenia lekarskiego zezwalającego na podróż samolotem. Pasażerom niewidomym i niedowidzącym przewoźnik świadczy następujące usługi:

 1. • Indywidualne informacje o opóźnieniach oraz innych komunikatach podróżnych
 2. • Inne formy pomocy, jak np. odprowadzenie na pokład samolotu
 3. • Oddzielny, indywidualny instruktaż bezpieczeństwa
 4. • Wyjaśnienie, jak ułożone są potrawy na tacy z posiłkami
 5. • Personel chętnie pomoże po wylądowaniu lub w przypadku rejsów tranzytowych. Personel odprowadzi pasażera do samego wyjścia z lotniska lub zajmie się nim podczas oczekiwania na następne połączenie. W przypadku dłuższego oczekiwania na rejsy we Frankfurcie lub Monachium, do dyspozycji pasażerów znajduje się specjalna poczekalnia, do której pracownik odprowadzi niewidomych i niedowidzących pasażerów.

Podróżując Lufthansą możesz nieodpłatnie zabrać swojego psa asystującego do kabiny pasażerskiej.
Rozróżniamy:

 1. • certyfikowane psy asystujące (SVAN), takie jak psy przewodnicy
 2. • psy zapewniające wsparcie emocjonalne (ESAN)

W odniesieniu do psa asystującego zabieranego do kabiny pasażerskiej zastosowanie mają również
ogólne wskazówki dotyczące przewozu zwierząt samolotem.

Ogólne wymagania dotyczące zabierania psów asystujących do kabiny pasażerskiej

W celu zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego przebiegu rejsu pies musi być wytresowany do posłusznego reagowania na polecenia swojego właściciela oraz stosownego zachowania w miejscu publicznym (tzn. nie szczeka, nie warczy i nie wskakuje na ludzi ani na inne zwierzęta).
Pies nie może pod żadnym pozorem załatwiać potrzeb fizjologicznych w kabinie pasażerskiej ani przy bramce (gate), chyba że następuje to w sposób niewywołujący ryzyka dla zdrowia ani problemów natury higienicznej.
Jeżeli pies nie zachowuje się w stosowny sposób, Lufthansa może przenieść go do luku bagażowego za dodatkową opłatą lub odmówić przewozu zwierzęcia. Pasażerowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty oraz dodatkowe koszty wynikające z przewozu ich psa.
Na pokładzie:

 1. • Pies musi siedzieć przed fotelem i być przypięty do pasa bezpieczeństwa właściciela za pomocą smyczy.
 2. • Zwierzę pod żadnym pozorem nie może siedzieć na fotelu pasażerskim.
 3. • Zaleca się korzystanie z szelek zamiast z obroży.
 4. • Przez wzgląd na innych pasażerów przewoźnik prosi o zabranie kagańca dla swojego psa.

Linie lotnicze Emirates

Tak jak w przypadku dwóch poprzednich linii, planując skorzystanie z pomocy podczas podróży Emirates, należy taką chęć zgłosić co najmniej na 48 godzin przed wylotem dzwoniąc na warszawski numer telefonu: (22) 306 08 08 lub w trakcie dokonywania rezerwacji.
Przewoźnik oferuje pomoc w przemieszczaniu się po lotnisku od punktu odprawy do bramki wejścia do samolotu lub z samolotu do kolejnego środka transportu po wylądowaniu. Ta usługa jest dostępna na wszystkich lotniskach.
Na lotnisku ogłaszane są aktualności dotyczące lotów. W każdym momencie możesz także poprosić dowolnego pracownika linii o informację.

 1. • Podczas lotu personel może indywidualnie wyjaśnić Ci zasady bezpieczeństwa. W przypadku wcześniejszego kontaktu personel pokładowy podejdzie do Ciebie. Jeśli nie było takiego kontaktu, w dowolnym momencie możesz o to poprosić. Członkowie personelu wytłumaczą Ci procedury bezpieczeństwa, wskażą wyjścia i opowiedzą, na jaką pomoc możesz liczyć.
 2. • Personel pokładowy przeczyta Ci opcje menu i wyjaśni, do czego służą poszczególne elementy znajdujące się przed Tobą.
 3. • Ze względów bezpieczeństwa nie możesz zająć miejsca w rzędzie przy wyjściu.

Wiele z filmów wyświetlanych podczas lotu wzbogaconych jest o audiodeskrypcję.
Twój pies przewodnik może latać liniami Emirates bez opłat, a na niektórych trasach może podróżować razem z Tobą na pokładzie. Musisz o tym poinformować co najmniej 48 godzin przed lotem, by pracownicy mieli czas na zorganizowanie podróży Twojego psa.
Możesz poprosić o pierwszeństwo wejścia na pokład, jeśli chcesz mieć więcej czasu na zajęcie miejsca.
Psy przewodniki mogą podróżować na pokładzie na lotach bezpośrednich z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) do Dubaju oraz między Dubajem a USA i Kanadą. Mogą także lecieć na pokładzie samolotu na trasach między krajami UE a USA oraz między Australią a Nową Zelandią. Aby uzyskać zgodę na lot na pokładzie samolotu, Twój pies musi być w stanie podróżować w wygodnej pozycji, nie blokując przejść ani wyjść awaryjnych. Ze względów bezpieczeństwa nie możesz zająć miejsca w rzędzie przy wyjściu.


Jak zatem widać, pasażerowie z niepełnosprawnościami mogą liczyć na fachową pomoc. Jeżeli chodzi o innych przewoźników operujących na polskich lotniskach, warto poszukać stosownych informacji na ich stronach internetowych. Jak udało nam się sprawdzić, niestety nie wszystkie linie lotnicze udostępniają informacje w języku polskim.
Życzymy miłej podróży!